BẠN ĐÃ BIẾT CÁCH LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7013.1 SST (STAINLESS STEEL) CHƯA?

Ngày đăng: 09/10/2022

1. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST là gì?

Ringfeder RfN 7013.1 SST thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s, trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít là được, mnh m và đm bo không lo b trượt, có kh năng t đnh tâm.

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST:

- Đường kính bên trong d: 19-150 mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 47-200 mm.
- Chi
u dài tng th L: 37-77 mm.
- Mô-men xo
n T: 199-19,950 Nm.
- T
đnh tâm
- Không d
ch chuyn trc
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST t đnh tâm, đc bit cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn nga s un cong và nâng vòng trong trong quá trình lp đt, đm bo tt vic tháo d.
T
đường kính trong 55mm, c hai vòng đu hoàn toàn không có rãnh, phù hp trong các ng dng có tc đ quay cao hơn.
S
dng bng vt liu thép không g, có thiết kế và đc tính ging RfN 7013. Được s dng bt c nơi nào vic t đnh tâm và đ đng tâm tt ca các thành phn được gn kết.
- V
i vt liu chc chn ca kh
p khóa trc thích hp cho các ng dng vi ti trng hướng tâm cao. Mt bích giúp ngăn cn chuyn đng dc trc ca trc rng trong quá trình lp đt và ci thin kh năng ca Ringfeder 7013.1 SST.

3. Cách lp đt khp khóa trc Ringfeder 7013.1 SST:

Các b phn máy quay có th làm b thương người vn hành và nhân viên bo dưỡng! Vì vy hãy:
- T
t biến tn trước khi lp ráp. Bo v máy khi vic vô tình bt lên.
- G
n tt c các np và thiết b bo v trước khi bt máy.
Các s
n phm Ringfeder ch có th được lp bi nhân viên chuyên môn và cho các ng dng phù hp.

* Chú ý:
Vui lòng đc k các hướng dn này.
Trong tr
ường hp vi phm các ghi chú này, tt c các yêu cu v trách nhim pháp lý s tr nên vô hiu.
Ringfeder Power Transmission có quy
n thay đi k thut đ ci tiến sn phm.
Các kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST được ci tiến mi nht cho đến thi kỳ hin ti.
Trong tr
ường hp có vn đ hoc thc mc, nhân viên k thut và dch v ca chúng tôi luôn sn sàng h tr bn. Xem phn ni dung ca các hướng dn này đ biết thông tin liên h tương ng.

4. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST chính hãng đâu?

- Được thành lp t năm 1922 và hot đng gn 100 năm sn xut chuyên nghip trong ngành truyn đng và gim xóc, Ringfeder đã s hu kinh nghim bí quyết và k thut vượt tri trong vic cung cp sn phm và dch v hng nht cho khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát hp tác vi đi tác Ringfeder đến t Germany, mt nhà sn xut thiết b truyn đng có cht lượng cao và công ngh gim xóc.
- Đ
i Hng chúng tôi Phát cam kết, khp khóa là hàng chính hãng 100%, cht lượng mi, có giy chng nhn và có xut x rõ ràng.
- Giá tr
ct lõi ca Ringfeder và Đi Hng Phát là cùng hướng đến mc tiêu đem li gii pháp ti ưu cho khách hàng toàn cu nói chung và khách hàng Vit Nam nói riêng. Điu đó đã thúc đy hai bên tiến đến tha thun hp tác công nhn Đi Hng Phát tr thành đi lý y quyn chính hãng ca Ringfeder ti Vit Nam năm 2015.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.khopkhoatruc.com/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/