BẠN ĐÃ BIẾT LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC MAV 3003 (LOCKING ASSEMBLY) CHƯA?

Ngày đăng: 02/10/2022

1. Khái nim v khp khóa trc MAV 3003:

Khp khóa trc MAV 3003 là mt khp khóa trc kết ni không cn then cài, cht khóa gia trc dn và khi hot đng gn ngoài như: bánh răng, ròng rc, trc cam, đòn by, khi quay rotor, cánh qut, và nhng thiết b khác.

2. Đc đim ca khp khóa trc MAV 3003:

- Đường kính bên trong d: 6-95 mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 9-106 mm.
- Chi
u dài tng th L: 4,5-17 mm.
- Mô-men xo
n T: 3-3.060 Nm.
- Th
c hin theo rãnh cũng có sn
- Kích th
ước hướng trc và hướng tâm thp
Kh
p khóa trc rt phù hp đ truyn mô-men xon, ti lc đy, mô-men un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc đng thi.
- Kh
p khóa trc MAV 3003 là các thành phn có dung tích thp, không t đnh tâm và không t khóa. Thiết b này có kích thước hướng trc và hướng tâm được gim thiu, đ hoàn thin b mt trc và t l l khoan tâm (Ra) <0,8 µm, và các thành phn vòng trong và vòng ngoài. Dung sai cho đường kính trc. Cu hình trc h8 và trc h8 38 mm cũng được gii thiu. Các chc năng thc thi có rãnh tùy chn và vòng đy tích hp có sn theo yêu cu.

3. Cách lp đt khp khóa trc MAV 3003:

Công sut mô-men xon ca khp khóa trc MAV 3003 da trên h s ma sát đi vi trc vít, côn, vùng tiếp xúc trc và trc được bôi du nh. Do đó, điu quan trng là không s dng Molybdenum Disulfide trong tt c các cài đt khp khóa. Dung sai trc, l khoan và đ nhám b mt l khoan được đ xut theo tng sn phm.Trc rng phi được cung cp mt mt đnh tâm đ cho phép kết ni đng tâm tt, vì khp khóa không t đnh tâm.
*Cách lp đt:
- Đm bo rng các vít khóa, vòng đm, các b mt tiếp xúc vi hub và trc phi sch và được bôi du nh.
- Sau khi đ
nh v và lp đt khóa gia trc và hub, siết cht các c vít liên tiếp theo chiu ngang bng tay đ thc hin các hot đng nhưng vn đ khp khóa trc t do di chuyn.
- Sau khi xác nh
n v trí trc chính xác, liên tc siết cht các vít bng tay theo hình ch thp, cho đến khi được khóa cht.
- S
dng c lê mô-men xon và đt nó cao hơn khong 5% so vi mô-men xon được ch đnh. Mô-men xon vít theo hình ch thp, ch s dng 1/4 vòng trong nhiu ln cho đến khi không th đt được 1/4 vòng na.
- Áp d
ng mô-men xon vượt mc cho 1-2 đường truyn đu. Điu này là cn thiết đ bù cho s giãn ra liên quan đến h thng ca các vít khóa vì vic siết cht mt vít nht đnh s luôn làm giãn các vít lin k.
- Đ
t li c lê mô-men xon v mô-men xon đã ch đnh và kim tra tt c các vít khóa. Không cn thiết phi kim tra li mô-men sau khi thiết b đã hot đng.

* Các lưu ý khi lp đt khp khóa trc MAV 3003:
Đ lp đt khp khóa trc vi tính ăn mòn cc mnh, các khe h vòng trong và vòng ngoài phi được bt kín bng hp cht thích hp hoc cht tương đương.
Tr
ước khi bt đu quy trình tháo sau đây, hãy kim tra đ đm bo rng không có ti trng mô-men xon hoc lc đy nào đang tác đng lên khp khóa, trc hoc bt kỳ b phn nào được gn kết.
N
i lng tt c các vít khóa trong nhiu giai đon. Dòng kh
p khóa trc MAV 3003 có tính năng côn t làm gim, có nghĩa là các vòng đy s t đng nh ra. Nếu lý do nào đó mà vòng đy b kt, mt cú chm nh vào 3 đu cách đu nhau ca vít khóa đã ni lng s gii phóng kết ni.

Trên đây là mt s thông tin và cách lp đt khp khóa trc MAV 3003 đ người dùng có th s dng n đnh và đúng cách. Đi Hng Phát chúng tôi cam kết sn phm khp khóa trc này là sn phm chính hãng t thương hiu ni tiếng trên thế gii MAV. Và công ty Đi Hng Phát luôn gii quyết nhng thc mc cho khách hàng mt cách nhanh chóng và trn vn nht.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en