BƯỚC NGOẶT LỚN TRÊN THIẾT BỊ BÓP TRỤC (SHRINK DISC) TIÊU CHUẨN

Ngày đăng: 01/11/2022

1. Sơ lược v thiết b bóp trc:

Thiết b bóp trc là thiết b khóa bên ngoài không cn chìa khóa. So vi các thiết b có chìa khóa, thiết b bóp trc d cài đt. H cũng cung cp s phân b đu các lc khóa. Sau khi đt thiết b này qua trung tâm và trc, ch cn siết cht các vít khóa. Điu này kéo các vòng lc đy bên ngoài và bên trong ca đĩa li vi nhau, nén cht tâm xung quanh trc. Các thiết b bóp trc tiêu chun ca Ringfeder có sn vi ID t 14–500 mm.

2. Bước ngoc ln ca thiết b bóp trc tiêu chuẩn:

Trong nhng trường hp, Ringfeder s tùy chnh mt trong nhng thiết b bóp trc tiêu chun ca mình đ phù hp vi nhu cu ca khách hàng. Đó chính xác là nhng gì h đã làm cho mt công ty hp s công nghip Brazil.
Công ty gn đây đã tham kho ý kiến ​​ca Ringfeder v mt thiết b bóp trc phi va vi trc rng 900 mm. Do kích thước ln, h đã tùy chnh mt trong nhng thiết b bóp trc  tiêu chun ca mình, tt c đu đáp ng yêu cu ca công ty v mô-men xon cao và quay vòng sn xut nhanh. Thiết b bóp trc hin nay là ln nht được lp đt Brazil.
- Nhng thách thc và gii pháp thiết b bóp trc đi vi hp s
+ Đ phù hp vi trc rng 900 mm, Ringfeder đã chn thiết kế đc bit thiết b bóp trc hng nng RfN 4181, bao gm mt cơ cu dn hướng b sung trên vòng trong đ truyn mô-men xon cc đi.
+ Đm bo s hot đng mt cách an toàn theo nhu cu mô-men xon cao ca hp s, Ringfeder tp trung vào cht lượng ca nguyên liu thô. H cũng la chn các công c gia công có th hoàn thành công vic theo lch trình và ngân sách phù hp vi nhu cu ca khách hàng.

3. Mua thiết b bóp trc đâu chính hãng?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi RingfederMAV v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn và phân phi các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Li ích khi mua thiết b bóp trc ti Đi Hng Phát:

- Mua sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% t hãng.
- Công ty s
bo v ri ro ca bn, chng li hàng gi.
- Đ
ược cung cp đy đ chng t CO/CQ các thi
ết b bóp trc cho quý khách.
- S
n phm luôn có sn trong kho, giúp đm bo giao hàng nhanh chóng.
- Đ
ược cung cp bn v k thut sn phm cho khách hàng (khi có yêu cu).
- Luôn có đ
i ngũ chuyên viên k thut nghip v cao h tr tn tâm.
- Khách hàng luôn đ
ược công ty tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách.
- Cung c
p Catalogue chính hãng cho các sn phm thi
ết b bóp trc.
- Khách hàng đ
ược min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước theo yêu cu.
- D
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách gim thiu thi gian ngng máy.
- Ngoài ra, công ty còn có x
ưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khác

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow

---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/