CÁCH LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7013.1 (LOOCKING ASSEMBLY)

Ngày đăng: 11/10/2022

1. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1:

- T đnh tâm
- Không l
ch trc
- Đ
ường kính trong d: 19-150 mm
- Đ
ường kính ngoài D: 47-200 mm
- Chi
u dài tng th L: 37-77 mm
- Mô-men xo
n T: 285-28.500 Nm
- Kh
p khóa trc cho phép tháo lp d dàng, rt thích hp trong các ng dng vi tc đ quay cao hơn.
- Ringfeder RfN 7013.1 đ
ược s dng nhiu trong cu trc, bánh răng hp s, bánh đà, qut và khp ni trc.

- Ngoài ra, các loi mt bích này c đnh trung tâm da vào mt bích m rng ca chúng ngăn cn chuyn đng ca trc trong quá trình siết cht. Được áp dng bt c nơi nào hành đng t đnh tâm và đ đng tâm tt ca các thành phn được gn kết là điu cn thiết. Kích thước có sn: Trc h mét có đường kính t 20 mm đến 150 mm. và dòng Inch cho trc có đường kính t “1 đến 4”.
- Đ
đng tâm tuyt vi và rt d tháo d - các kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim ti hn, ngăn chn s un cong hoc nâng ca vòng trong trong quá trình lp ráp và do đó đm bo vic tháo d d dàng.
- T
c đ quay cao ca Ringfeder RfN 7013.1 có đ chính xác v kích thước cho phép s dng chúng trong các ng dng có tc đ quay cao hơn.
- T
i trng hướng tâm cao - đ bn vt liu ca Lp ráp kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 làm cho chúng đc bit thích hp cho các ng dng có ti trng hướng tâm cao.
- Đ
nh v trc - đường kính ngoài ca mt bích tăng lên ngăn cn chuyn đng dc trc trong quá trình lp ráp và ci thin kh năng chy hết ca kh
p khóa.
- Mô-men xo
n cao - s lượng vít kp tăng lên đm bo các giá tr truyn tương t như RfN 7013.0.

2. Cách lp đt khp khóa trc Ringfeder 7013.1:

Các b phn máy quay có th làm b thương người vn hành và nhân viên bo dưỡng! Vì vy hãy:
- T
t biến tn trước khi lp ráp. Bo v máy khi vic vô tình bt lên.
- G
n tt c các np và thiết b bo v trước khi bt máy.
Các s
n phm Ringfeder ch có th được lp bi nhân viên chuyên môn và cho các ng dng phù hp.

* Chú ý:
Vui lòng đc k các hướng dn này.
Trong tr
ường hp vi phm các ghi chú này, tt c các yêu cu v trách nhim pháp lý s tr nên vô hiu.
Ringfeder Power Transmission có quy
n thay đi k thut đ ci tiến sn phm.
Các kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 được ci tiến mi nht cho đến thi kỳ hin ti.
Trong tr
ường hp có vn đ hoc thc mc, nhân viên k thut và dch v ca chúng tôi luôn sn sàng h tr bn. Xem phn ni dung ca các hướng dn này đ biết thông tin liên h tương ng.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 chính hãng đâu?

- Đi Hng Phát chúng tôi đã hp tác vi đi tác Ringfeder đến t Germany, mt nhà sn xut thiết b truyn đng lc ni tiếng hàng đu châu Âu và trên toàn thế gii.
- Đ
i Hng Phát chúng tôi cam kết, Ringfeder RfN 7013.1 là sn phm khp khóa trc chính hãng 100%, cht lượng mi, có giy chng nhn và có xut x rõ ràng.
- Giá tr
hp tác ct lõi nhm đem li li ích to ln cho khách hàng gii pháp ti ưu hóa v sn phm khp khóa, không ch ti Vit Nam mà còn các nước trong khu vc Đông Nam Á. Sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 do công ty Đi Hng Phát phân phi chính hãng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.khopkhoatruc.com/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/