KHỚP KHÓA TRỤC MAV 1261 (LOCKING ASSEMBLY) ỨNG DỤNG VÀO HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 23/09/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc MAV 1261:

Khp khóa trc MAV 1261 (hay còn gi b khóa trc, khóa trc côn, khp khóa trc côn, thiết b khóa đu trc) là thiết b trung gian kết ni gia motor + hp s + trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,.. không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

Đáp ng nhng ưu đim ca h thng và vic tháo g cài đt đơn gin. Khp khóa trc MAV 1261 da trên nguyên tc, ti trng dc trc ca các vít to ra thông qua các côn mt lc hướng tâm ln đ khóa các b phn bng ma sát. Phù hp ng dng trong bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto và nhiu loi khác.
B phn t khóa đm bo truyn ti ngay c trong trường hp lng các vít. Đc tính t khóa ph thuc vào góc côn. Vic loi b các đơn v t khóa được thc hin bng các lung đy ra tích hp. Nhit đ làm vic t –20°C đến +150°C giúp khp khóa trc hot đng chính xác.

2. ng dng khp khóa trc MAV 1261 vào hp s công nghip:

- Các thách thc:
Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính 180 mm. Đi vi đường kính trc là 180 mm, khp khóa trc MAV1261 tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.
- Nguyên tc chc năng ca khp khóa trc MAV 1261:
Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng.
- Gii pháp và sn xut:
Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut ca MAV 1261 an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gii pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng khp khóa trc MAV 1261. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b bóp trc đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.

Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là kích thước ln hơn ca dòng MAV 1261.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://ttps://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw

https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
-
Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
-  Website đi tác:  https://www.mav.it/en