KHỚP KHÓA TRỤC MAV 3003 (LOCKING ASSEMBLY) ỨNG DỤNG VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 01/10/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 3003:

Khp khóa trc MAV 3003 là các thành phn có dung tích thp, không t đnh tâm và không t khóa. Thiết b này có kích thước hướng trc và hướng tâm được gim thiu, đ hoàn thin b mt trc và t l l khoan tâm (Ra) <0,8µm, và các thành phn vòng trong và vòng ngoài. Dung sai cho trục dia <=38mm có trục h6 và lỗ khoan trung tâm H7. Dung sai cho đường kính trc >38mm có trc h8 và lỗ khoan trung tâm H8. Các chc năng thc thi có rãnh tùy chn và vòng đy tích hp có sn theo yêu cu.

2. ng dng khp khóa trc MAV 3003 vào máy móc y tế:

Khp khóa trc MAV 3003 được s dng đ kết ni các trc vi nhau, bánh xích, cu to bánh răng, ròng rc và trng belt trong nhiu ng dng.
MAV 3003 là m
t gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.

- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:
Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi MAV được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các thiết b MAV 3003 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.
- Sn phm khp khóa trc MAV 3003 cho đường kính trc ti thiu:
Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, MAV đã thiết kế mt sn phm MAV 3003 nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp khp khóa trc có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.
- Khp khóa trc thép MAV 3003 có hiu sut cao cho công ngh y tế:
Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, MAV cung cp nhiu gii pháp thiết b MAV 3003 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các thiết b khp khóa trc cht lượng hàng đu như các b phn khóa và khp khóa cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Ti Vit Nam, ngành công nghip đang càng ngày càng phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác MAV tr thành nhà phân phi các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% ti Vit Nam. Khp khóa trc MAV 3003 là mt s la chn cn thiết đ ng dng vào máy móc y tế.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/