KHỚP KHÓA TRỤC MAV 3061/3062/3063 (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 09/10/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 3061/3062/3063:

Khp khóa trc MAV 3061/3062/3063 nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,.. không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

MAV 3061/3062/3063 ma sát và không có phn ng git ngược ca trc và các trung tâm như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto và nhiu loi khác. Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc, mômen un và ti trng hướng tâm.
T
i trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia ác mt lp ghép ca khp khóa, trc và trc rng. Trong điu kin nhit đ cao, thiết b to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng.
Đây là
 khp khóa có tính năng t khóa, t đnh tâm có công sut mô-men xon trung bình. Dung sai ti đa là h8 (đi vi trc) và H8 (l trc). Đ hoàn thin b mt ti đa cho l khoan trc là Ra <= 3. S siết cht dn đến s c đnh trc ca trc rng.

2. ng dng khp khóa trc MAV 3061/3062/3063 trong hp s công nghip:

- Các thách thc:
Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính phù hp ca khp khóa trc MAV 3061/3062/3063 tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.
- Nguyên tc chc năng ca khp khóa trc MAV 3061/3062/3063:
Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng.
- Gii pháp và sn xut:
Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut ca MAV 3061/3062/3063 an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gi
i pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng kh
p khóa trc MAV 3061/3062/3063. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b bóp trc đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.

Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là kích thước ln hơn ca dòng MAV 3061/3062/3063.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
-
Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/