KHỚP KHÓA TRỤC MAV 3705 (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC ỨNG DỤNG VÀO BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 13/10/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc MAV 3705:

Khp khóa trc MAV 3705 nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,.. không b trượt khi trc.

MAV 3705 cung cp mt then cht cng cáp, ma sát và không có phn ng git ngược gia trc và trc rng như bánh răng, rò mt kết ni không rc, cam, đòn by và nhiu loi khác. Vic ni lng đai c giúp cho các vòng khóa t đng nh ra.
Khp khóa trc phù hp đ chuyn đi mô-men xon và ti trng dc trc, riêng bit hoc t hp. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gi các mt lp ghép ca trc và trc rng. Trong điu kin nhit đ cao, khp khóa trc MAV 3705 to áp lc hướng tâm cao lên trc và trc rng.

2. ng dng khp khóa trc MAV 3705 vào bơm công nghip:

T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào khp khóa trc MAV 3705 có hiu sut cao được thiết kế bi MAV. Các yêu cu chính trong lĩnh vc ng dng này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt và loi b d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, sn phm khp khóa trc MAV 3705 không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng. 
Đ
cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, sn phm khp khóa trc không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, khp khóa trc này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun MAV m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các đĩa thu nh hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn ca khp khóa trc có cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đ
i vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca khp khóa trc MAV 3705 n đnh và bn, MAV  đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.  

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu MAV. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm chính hãng đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã tin tưởng và đt thêm khp khóa trc MAV 3705 t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong lĩnh vc bơm công nghip.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/

- Website đi tác: 
https://www.mav.it/en/