KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG THANG MÁY

Ngày đăng: 07/12/2022

1. Tìm hiu v khp khóa trc Ringfeder:

Khp khóa trc Ringfeder là thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,… nh lc ma sát ln khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít. Vi kết cu mnh m, khp khóa trc đm bo bánh răng, bánh xích,… không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder trong thang máy:

Mt trong nhng thay đi như vy là vic s dng khp khóa trc Ringfeder đ gn các puli cáp hng nng vào các trc dn đng bng đng cơ đ nâng và h thang máy. Các puli này liên tc thay đi theo chiu kim đng h và ngược chiu kim đng h theo hướng quay khi thang máy lên xung. Các khp khóa trc đã thay thế cho kết ni có khóa, đây là cách truyn thng đ kết ni trc vi puli.
Các k
ết ni có khóa ch hot đng tt trong nhiu ng dng, nhưng không phi ng dng này. Đó là bi vì mô-men xon đo chiu liên tc to ra ng sut cao, tp trung trong các phím. Theo thi gian, các phím trong các ng dng đo chiu này có xu hướng mòn và mi làm tăng thêm chi phí bo trì liên tc cho hot đng ca thang máy.
Các kh
p khóa trc ringfeder có mt cách tiếp cn rt khác đi vi vic truyn mô-men xon. Khp khóa có mt cp vòng lc đy hình côn kép, khi được siết cht s m rng hoàn toàn đ to ra lc nén va vn gia trc và b phn giao phi ca nó, khóa chúng li vi nhau.
Không gi
ng như các rãnh then tp trung ng sut dc theo mt đường tiếp xúc duy nht, kh
p khóa trc Ringfeder phân b ng sut truyn mô-men xon đng đu trên 360 đ tiếp xúc. S phân b ng sut đng đu này giúp loi b chi phí mài mòn và bo trì liên quan đến các rãnh then trong các ng dng đo chiu.
Kh
p khóa trc Ringfeder có sn cho trc có đường kính t 16 đến 1.000 mm cũng như kích thước inch tiêu chun t 5/8 đến 8 inch. Tùy thuc vào kích thước, chúng có th truyn mô-men xon t 300 đến hơn 2 triu Nm. Ngoài các ng dng thang máy, chúng thường được kết ni trc vi bánh xích, cơ cu bánh răng, ròng rc và trng đai.

3. Nên mua khp khóa trc ringfeder đâu chính hãng và uy tín?

Ringfeder là mt thương hiu ni tiếng ti Đc v lĩnh vc sn xut thiết b truyn đng cho khu vc Châu Âu và toàn thế gii. Vi nhiu năm kinh nghim, hướng đến mc tiêu đem li nhng sn phm có giá tr và cht lượng cao cho khách hàng, Đi Hng Phát đã hp tác và tr thành đi din y quyn phân phi các sn phm khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% ti Vit Nam và toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa trc Ringfeder theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/