KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) HOẠT ĐỘNG TRONG BƠM CHÂN KHÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng: 07/11/2022

1. Nguyên lý chc năng khi kết hp khp khóa trc Ringfeder:

Bơm chân không hút không khí và các cht khí t mt bung kín và to ra chân không. Chúng có hai rôto trc vít được trang b quay ngược chiu vi khe h rt nh. Khe h gia các rôto này được đm bo bi s kết ni ma sát gia các bánh răng và trc rôto. Khi các cánh qut tiếp tc quay ngược li vi nhau, th tích không gian gia chúng bt đu gim t đu vào đến đu ra và cui cùng không khí hoc khí được thoát ra ngoài qua cng ra khi đt đến áp sut mong mun.

2. Yêu cu khi s dng khp khóa trc Ringfeder:

Ưu đim đáng k ca bơm chân không trc vít khô so vi các loi bơm ướt là hiu sut cao và chi phí vn hành và bo trì rt thp. Lý do chính đó là không khí không có du. Ch riêng khe h ti thiu không giúp được gì, nhưng đ trượt ti thiu ca các kết ni rôto cũng đóng mt vai trò quan trng. Tuy nhiên, khe h ít hơn kết hp vi vic kết ni rôto chy ra nhiu hơn có th dn đến mài mòn nng. 

3. Gii pháp ca khp khóa trc Ringfeder:

Mt kết ni hoàn toàn không có phn ng d di là yêu cu chính trong trường hp này. Khp khóa trc Ringfeder là kết ni trc vi trng tâm khóa ma sát được sn xut theo tiêu chun cht lượng cao nht. Chúng thích hp đ siết cht chính xác các bánh răng có răng gi trc rôto vi khe h ti thiu. Khp khóa trc được lp đt gia trc rôto chính và các bánh răng có răng. Bng cách siết cht các vít kp, vòng trong và vòng ngoài t ép lên b mt tiếp xúc ca các thành phn được kết ni, do đó to ra kết ni ép phù hp vi ma sát. Điu này cho phép không ch các mô-men xon cao nht được truyn mt cách đáng tin cy mà không b trượt mà còn c các ti trng dc trc, xuyên tâm và un.
Khp khóa trc Ringfeder là gii pháp thay thế ưu vit cho các rãnh then thông thường được s dng trong máy bơm chân không khô, cung cp kh năng chu lc và đng tâm vượt tri. Là nhng tính năng chính, quyết đnh hiu sut và ti ưu ca máy bơm.

4. Các lĩnh vc ng dng khác ca khp khóa trc Ringfeder:

Khp khóa trc Ringfeder cho phép đng tâm cc kỳ chính xác trong các thành phn được kp cht. Sai s đng tâm ti đa đi vi b kp được gia công trong quá trình kp là cc kỳ thp 0,04 mm. Các b kp được s dng ch yếu trong vic lp bánh răng trong máy bơm quay và trong các máy công c yêu cu đ chính xác cao nht.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
-
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác:
https://www.ringfeder.com/