KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) HOẠT ĐỘNG TRONG MÁY MÓC XÂY DỰNG

Ngày đăng: 11/11/2022

1. Khp khóa trc Ringfeder là gì?

Khp khóa trc Ringfeder là thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,… nh lc ma sát ln khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít. Vi kết cu mnh m, khp khóa đm bo bánh răng, bánh xích,… không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

2. Máy móc xây dng hot đng hiu qu khi kết hp vi khp khóa trc Ringfeder:

Đi vi các ng dng đa dng và phc tp nht trong lĩnh vc máy móc xây dng ví d như máy đào đường hm, thiết b vn ti, Ringfeder cung cp các gii pháp thc hin mt đ công sut ti đa ngay c trong điu kin khc nghit. Cho dù phi thc hin các khp khóa trc cho các kích thước và ti trng khc nghit trong các nhà máy quy mô ln hơn và quy mô nh hơn t ngành công nghip máy xây dng. Các khp khóa trc Ringfeder đm bo năng sut, đ bn và đ an toàn ti đa.
M
t trong nhng nhim v chính ca các cơ s máy hy tài liu là tái chế vt liu đường b, tt nht là không có bt kỳ li và thi gian ngng hot đng nào. Các tình hung quá ti nghiêm trng trong quá trình vn hành có th do các cht l ví d như kim loi. Hơn na, do s đa dng v kích thước và hình dng ca đá, lc ngang rt ln tác đng lên trc rôto, thành phn chính ca cun máy nghin. Kh
p khóa trc Ringfeder được thiết kế đc bit, nh vào kích thước được điu chnh đc bit cho ng dng, hp th hiu qu c quá ti ngt quãng và mô-men un, bo v trc rôto khi tác đng tiêu cc ca nhng ti trng cc ln này và bng cách này ngăn nga s c ca thiết b máy nghin.

Ringfeder cung cp gii pháp hiu qu hoàn ho cho máy móc xây dng và xây dng thuc bt kỳ thiết kế, kích thước và loi nào. Phm vi khp khóa trc Ringfeder hoàn toàn phù hp đ s dng trong phân khúc này. Luôn được điu chnh đc bit đ đáp ng các yêu cu c th ca khách hàng và ng dng.

3. Nên mua khp khóa trc Ringfeder đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa trc Ringfeder theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni

- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/