KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

Ngày đăng: 15/11/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc Ringfeder:

Khp khóa trc Ringfeder là thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,… nh lc ma sát ln khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít. Vi kết cu mnh m, khp khóa trc đm bo bánh răng, bánh xích,… không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder trong ngành lâm nghip:

Trong các nhà máy công nghip g ca ngành lâm nghip, lĩnh vc chế biến cũng như sn xut các sn phm. Khp khóa trc Ringfeder hoàn toàn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng này đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy khách hàng mà không có thi gian ngng hot đng.
Các nhà máy nghi
n được s dng trong lĩnh vc chế biến g sn xut si cht lượng cao cho MDF, HDF và các tm cách nhit. Theo yêu cu và s hp tác cht ch vi mt nhà sn xut ni tiếng, Ringfeder đã thiết kế mt kh
p khóa trc đc bit đáp ng các yêu cu c th ca ng dng đ bù lch trc, điu này là không th thiếu do kh năng điu chnh hướng trc ca máy mài. Hơn na, gii pháp khp khóa trc Ringfeder được đc trưng bi tính linh hot xon và xác đnh chính xác ngăn nga s mài mòn quá mc hoc hng hóc ca nhà máy mài, nếu không s gây tăng chi phí cho người s dng.
Máy nghi
n g tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si, sau đó có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln, nguyên liu dng g tròn được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc, và t đó được đưa theo chu kỳ đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này, liên quan đến ti đng rt ln, Ringfeder đã trin khai mt gii pháp kh
p khóa trc toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì. Hai đng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc Ringfeder trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s và đng cơ. cui đu ra, mt khp khóa trc Ringfeder vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc Ringfeder này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ bù đp sai lch.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa trc Ringfeder theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/