KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) ỨNG DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY THÉP

Ngày đăng: 03/11/2022

H thng cun cu, được đt gn lò nung chy, cun các tm kim loi nóng rc đến bước tiếp theo trong quy trình phay. Do kích thước và trng lượng ca vt liu cun, các cm con lăn này rt ln, vi đường kính thường t 4 đến 5 ft.

1. Nhng thách thc ca kết ni khp khóa trc Ringfeder khi co li:

Đ chu được mô-men xon cao liên quan đến các nhà máy thép, Ringfeder thường thy các cm cun dây cương vi các kết ni va khít. Vic lp đt các khp khóa trc Ringfeder này vào trc máy là mt quá trình tn nhiu thi gian và công sc, bao gm vic đu tiên làm ngui khp khóa trong du nóng trong vài gi, làm cho nó n ra, sau đó đnh tâm thành phn trên trc.  đó là mt kết ni có khóa nên người cài đt phi dành thi gian đ sp xếp khóa đúng cách. Đ loi b hoc thay thế các khp khóa trc Ringfeder, ti thiu các nhà sn xut phi ct qua các thành phn khp khóa hoc trường hp xu nht là toàn b trc con lăn. Quá trình này đt ra mt s thách thc:
+ Do kích thước ca cun dây cương, công nhân phi vn hành máy cưa và các máy móc hng nng khác vài feet trong không khí, to ra mi nguy him tim n v an toàn.
+ Quá trình ct rt tn công sc. Nhiu công nhân cho biết tình trng lưng b đau do x lý các thiết b nng trong thi gian dài.
+ Trong trường hp cn phi ct qua trc, có th vượt quá 10inch, công nhân có xu hướng mài mòn nhiu bánh xe cưa, làm tăng chi phí vt liu.
+ Trong khi công nhân thay thế khp khóa trc Ringfeder hoc trc, tt c các quy trình khác ca nhà máy được tm dng, to ra thi gian ngng hot đng tn kém thi gian và chi phí.

2. Các kết ni khp khóa trc Ringfeder có khóa ma sát:

Các b phn truyn lc mô-men xon cao to điu kin lp đt và tránh nhng thách thc liên quan đến vic tháo và thay trc cun dây cương. Trong khi gi cho người lao đng không b tn hi, gim thiu chi phí vt liu và tránh thi gian ngng hot đng kéo dài. Chúng bao gm các thành phn sau:
+ Khp khóa trc Ringfeder là các kết ni kp bên trong có công sut lên đến 1.760.000 Nm. Các kết ni trc và trc rng có khóa ma sát này có th buc cht chính xác tt c các loi hub trong khi bc cu các khe h va khít tương đi ln.
+ So vi các kết ni phù hp co li, các thành phn trong khp khóa trc Ringfeder này d dàng lp đt, điu chnh và tháo g. Giúp liên kết các thành phn trc bng cách tiếp xúc 360 đ vi trc và thành phn giao phi ca nó. Khi siết cht b phn lp ráp, s m rng ra toàn b, to ra s phù hp nén mnh m gia hai b phn. Trong thiết b, lc nén được to ra thông qua s tương tác ca các b mt côn trên các vòng lc đy bên trong và bên ngoài ca khp khóa trc Ringfeder.
- Gii pháp th hai cho h thng cun dây cương bao gm khp khóa trc Ringferthiết b bóp trc là s kết hp cũng tránh nhng thách thc liên quan đến vic loi b và thay thế các kết ni khp co trên trc con lăn. Lý tưởng cho các nhà máy thép và các lĩnh vc công nghip khác, khp khóa trc Ringfeder có th truyn mô-men xon cao lên đến 195.000 Nm t trc này sang trc khác.
Mt phương pháp hin đi đ to ra s phù hp co rút cơ hc, các thành phn này cung cp s phân b lc khóa đng đu và loi b các kết ni có phím d b mi trong các ng dng nng. Mi khớp khóa trục bao gm mt hoc hai vòng đy vi các l nh hoc mt vòng bên trong thuôn nhn giao phi. Sau khi đt thiết b lên trên trung tâm và trc, ch cn siết cht các vít khóa, kéo các vòng lc đy bên ngoài và bên trong li vi nhau và nén cht trung tâm xung quanh trc.

4. Mua khp khóa trc Ringfeder đâu chính hãng và uy tín:

Ti th trường Vit Nam, ngành công nghip đang trong đà phát trin. Nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder và tr thành đi lý y quyn cung cp sn phm khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á

5. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Mua khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% được nhp khu t hãng.
- Công ty s
bo v ri ro ca bn, chng li hàng gi.
- Đ
ược cung cp đy đ chng t CO/CQ các sn phm khp khóa trc cho quý Khách.
- Kh
p khóa trc luôn có sn trong kho, giúp đm bo giao hàng nhanh chóng.
- Đ
ược cung cp bn v k thut sn phm cho khách hàng (khi có yêu cu).
- Luôn có đ
i ngũ chuyên viên k thut nghip v cao h tr tn tâm.
- Khách hàng luôn đ
ược công ty tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách.
- Cung c
p Catalogue chính hãng cho các sn phm khp khóa.
- Khi mua kh
p khóa trc Ringfeder, khách hàng được min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước theo yêu cu.
- D
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách gim thiu thi gian ngng máy.
- Ngoài ra, công ty còn có x
ưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn

- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/