KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7003 (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 14/09/2022

1. Đặc điểm của khớp khóa trục Ringfeder RfN 7003:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 hay còn gi là khớp khóa trục côn, khóa đu trc, b khóa trc côn là loi khóa ma sát, khoá cht trc và thiết b vi nhau đơn gin, cht ch đm bo mà không lo b trượt nh lc ma sát ln.

Khp khóa trc có độ bn và đ chu lc cho phép s dng và đc bit phù hp vi các ng dng có ti trng xuyên tâm và tc đ quay cao. Thiết b có thiết kế hình côn đơn, có kh năng t khóa cao và đ đng tâm cao cùng mô-men xon chc chn hơn.
Ringfeder RfN 7003 có kh năng t đnh tâm, có khe h - dung sai ln hơn, t đnh v trong quá trình lp đt v phía đu vít. Đ tháo ri khp khóa trc ch cn mt s vít ni lng.
Các thi
ết kế
chi tiết khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 giúp thiết b hoạt động d dàng, mnh m và an toàn mà không lo b trượt do hình thành được lc ma sát đ mnh. Đm bhot đng trơn tru và bn b ca các khp, ti dn hot đng gia các b phn vi nhau được nhp nhàng, nhanh chóng và d dàng.

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 trong sn xut và chế biến g:

- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 trong sn xut và chế biến g:

Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghiệp, các thiết bị từ thương hiệu Ringfeder đến t Đc được s dng rt ph biến. Các khp khóa trc này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
Ringfeder RfN 7003 vi mt bích cht lượng cao ca Ringfeder luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không phi ngng hot đng.

- H thng kháng và bo trì tt ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7003:

Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. Ringfeder đã trin khai gii pháp Ringfeder RfN 7003 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc đàn hi ca dòng Ringfeder trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng Ringfeder RfN 7003 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn sự chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/