KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7003 (LOCKING ASSEMBLY) SỬ DỤNG TRONG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Ngày đăng: 07/01/2023

1. Sơ lược v khp khóa trc Ringfeder RfN 7003:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 có thiết kế hai mnh vi khe và côn đơn, không có mt bích có th được lp chìm hoàn toàn vào trung tâm ca b phn. V trí trc ca thành phn không c đnh và có th di chuyn trong quá trình cài đt. Ringfeder RfN 7003 t đnh tâm, chi phí thp. Đ tháo g, ch cn mt s vít nh. Thông qua hình dng ti ưu hóa ca mt bích, đ biến dng ca mt bích thp hơn đáng k so vi các sn phm tiêu chun.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 trong nhà máy thy đin:

Trong các nhà máy thy đin thuc bt kỳ loi hình nào, ví d như nhà máy đin sông, nhà máy đin tích tr hoc nhà máy đin sóng. Vic sn xut năng lượng được thc hin bng các tuabin nước đc bit, ví d như tuabin áp sut không đi và tuabin phn ng. Năng lượng chuyn đng ca nước được chuyn thành năng lượng quay nh tuabin nước, tác dng làm quay trc tuabin, t đó kích hot máy phát đin đ to ra công sut. Không phân bit loi nhà máy đin hoc tuabin mà bn đang x lý. Vic thiết lp kết ni ti ưu gia tuabin và trc máy phát đin là rt quan trng đi vi chc năng ca mt nhà máy thy đin và do đó là vô cùng quan trng. Các gii pháp đc bit ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 luôn được điu chnh riêng theo các yêu cu c th ca ng dng, v cơ bn cung cp cho nhà máy thy đin vn hành hiu qu và không gp s c.
Tuabin Kaplan là tuabin ki
u phn ng chy hướng trc bng nước, có các cánh qut điu chnh, được s dng ch yếu đ chuyn đi năng lượng trong các nhà máy thy đin ven sông. Ringfeder RfN 7003 cht lượng hàng đu, được thiết kế đc bit cho ng dng tương ng, được s dng cho loi tuabin này đ kết ni trc ca cánh qut vi cơ cu điu chnh thy lc mt cách hiu qu và đáng tin cy. Các thiết b an toàn quá ti đáng tin cy là mt phn thiết yếu ca đc đim k thut thiết kế cho các ng dng loi này. Khi đt đến mt mô-men xon c th, kh
p khóa trc Ringfeder trượt qua trc và bng cách này giúp bo v cánh qut khi nhng hư hng tn kém liên quan đến công vic sa cha phc tp.
Tuabin Francis là m
t phn ca tuabin áp sut không đi ph biến nht trong lĩnh vc thy đin ngày nay. Đc bit là kh năng ng dng ph biến ca chúng trong các nhà máy thy đin d tr và các nhà máy đin chy sông. Chúng hu hết được thiết kế dưới dng tuabin xon c hoc trc, nước đi vào theo phương tiếp tuyến vào b chy tuabin và thoát ra ngoài theo hướng trc. Ví d, đi vi kết ni ma sát ca con chy và trc máy phát đin, nhiu người dùng trên khp thế gii tin tưởng vào các kh
p khóa trc Ringfeder cht lượng cao, đc bit là do hiu sut nht quán và do cách lp đt đơn gin, nhanh chóng. Nếu công vic bo trì và sa cha phi được thc hin, các Ringfeder RfN 7003 có th được tháo ra và thay thế mt cách d dàng, nhanh chóng. Bng cách này, người vn hành nhà máy thy đin s tránh được thi gian ngng hot đng kéo dài và tn kém.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7003 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7003 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca
Ringfeder RfN 7003 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/