KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7007 (LOCKING ASSEMBLY) SỬ DỤNG TRONG NHÀ MÁY THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Ngày đăng: 17/01/2023

1. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 là gì?

Khp khoá trc Ringfeder RfN 7007 được thiết kế hai mnh tương t như Ringfeder 7006, nhưng được m rng vi áp sut trc và trc rng thp hơn. Ringfeder RfN 7007 cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn s un cong và nâng vòng trong vic quá quá trình lp đt và d tháo g.

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 vào chui máy đóng gói thc ăn và đ ung:

Cho dù bn đang x lý vic đóng gói, chia phn, đnh lượng hay chiết rót thc phm hoc đ ung. Các gii pháp Ringfeder RfN 7007 được thiết kế hoàn ho đ s dng trong các nhà máy và máy móc tương ng không ch đáp ng các yêu cu cao nht v đ sch và v sinh mà còn tuân th yêu cu ti đa ca khách hàng liên quan đến đ bn và do đó liên quan đến vic ngăn chn các thi gian ngng hot đng tn kém chi phí. T vic làm rõ các yêu cu ban đu cho đến quá trình vn hành tiếp theo, bao gm c thiết kế c th tùy chnh, chúng tôi cũng h tr khách hàng ca mình bng cách cung cp h tr chuyên sâu, riêng l. Bng cách này, chúng tôi đm bo rng ch các phn t đĩa Ringfeder có cht lượng hàng đu và hoàn ho mi được s dng. 
Cùng cng tác cht ch vi nhà sn xut hp s hàng đu toàn cu, Ringfeder đã phát trin mt thiết b RfN 7007 kh năng chng li s biến dng do cht ty ra gây ra, kết ni trc rng ca hp s vi trc đu ra ca băng ti được s dng trong sn xut đ ung. Bng cách chn vt liu phù hp và s dng các vít đc bit, kết ni kp đc bit này đã được ti ưu hóa đ đáp ng các yêu cu v đ n đnh cao cũng như các yêu cu v vô trùng và v sinh c th.
Trên cùng m
t không gian lp đt, đĩa co (thiết b khóa trc) gi đm bo truyn mô-men xon cao hơn liên tc so vi thiết kế tiêu chun ca thép thông thường, nhm mang li s hài lòng ti đa cho người s dng.

Trên toàn cu, nhiu nhà sn xut máy chế biến thc phm và đ ung hàng đu da vào cht lượng cao cp ca Ringfeder RfN 7007, ví d: trong h thng đnh lượng cht lng và chiết rót cht lng cũng như các nhà máy chế biến tht và sa. Thông thường, loi sau yêu cu s dng các khp ni trc không g trong các chính và thiết b khóa trong các ph. Tùy thuc vào yêu cu ca khách hàng hoc ng dng c th, khp khóa trc này cung cp mt danh mc toàn din các gii pháp tiêu chun hiu qu và đc bit cho các thành phn không g.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
-
Khp khoá trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca Ringfeder
RfN 7007 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/