KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7013.1 (LOOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC SỬ DỤNG VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 06/10/2022

1. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1:

Khp khóa trc cho phép tháo lp d dàng, rt thích hp trong các ng dng vi tc đ quay cao hơn. Ringfeder RfN 7013.1 được s dng nhiu trong cu trc, bánh răng hp s, bánh đà, qut và khp ni trc.

Ngoài ra, các loi mt bích này c đnh trung tâm da vào mt bích m rng ca chúng ngăn cn chuyn đng ca trc trong quá trình siết cht. Được áp dng bt c nơi nào hành đng t đnh tâm và đ đng tâm tt ca các thành phn được gn kết là điu cn thiết. Kích thước có sn: Trc h mét có đường kính t 20 mm đến 150 mm. và dòng Inch cho trc có đường kính t “1 đến 4”.
Đ
đng tâm tuyt vi và rt d tháo d - các kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim ti hn, ngăn chn s un cong hoc nâng ca vòng trong trong quá trình lp ráp và do đó đm bo vic tháo d d dàng.
T
c đ quay cao ca Ringfeder RfN 7013.1 có đ chính xác v kích thước cho phép s dng chúng trong các ng dng có tc đ quay cao hơn.
T
i trng hướng tâm cao - đ bn vt liu ca Lp ráp kh
p khóa trc làm cho chúng đc bit thích hp cho các ng dng có ti trng hướng tâm cao.
Đ
nh v trc - đường kính ngoài ca mt bích tăng lên ngăn cn chuyn đng dc trc trong quá trình lp ráp và ci thin kh năng chy hết ca kh
p khóa.
Mô-men xo
n cao - s lượng vít kp tăng lên đm bo các giá tr truyn tương t như RfN 7013.0.

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 vào máy móc y tế:

Sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.
- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:
Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi Ringfeder được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các sn phm Ringfeder RfN 7013.1 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 cho đường kính trc ti thiu:
Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, Ringfeder đã thiết kế mt sn phm Ringfeder RfN 7013.1 nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp Ringfeder RfN 7013.1 có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 cho hiu sut cao cho công ngh y tế:
Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, Ringfeder cung cp nhiu gii pháp Ringfeder RfN 7013.1 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các khp khóa trc cht lượng hàng đu như các b phn khóa và cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa trc chính hãng đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b khác đ s dng vào máy móc y tế.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/