KHỚP KHÓA TRỤC THÉP MAV 6902 (STAINLESS STEEL) ỨNG DỤNG VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 22/10/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc thép MAV 6902:

Khp khóa trc thép MAV 6902 nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,.. không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

 

MAV 6902 cung cp mt kết ni ma sát không cn rãnh then, siết cht trc và không có phn ng git ngược gia trc rng và trc thiết b như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto và nhiu loi khác. Chúng phù hp đ chuyn đi mômen xon, ti trng dc trc, mômen un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc t hp.
T
i trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các b mt tiếp ni ca kh
p khóa trc, trc rng và trc. Trong điu kin nhit đ cao, áp sut hướng tâm cao được to ra lên trc và trc rng.

2. ng dng khp khóa trc thép MAV 6902 vào máy móc y tế:

Khp khóa trc thép MAV 6902 được s dng đ kết ni các trc vi nhau, bánh xích, cu to bánh răng, ròng rc và trng belt trong nhiu ng dng.
Thiết b MAV 6902 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.

- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:
Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi MAV được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các sn phm MAV 6902 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.

- Thiết b khp khóa trc thép MAV 6902 cho đường kính trc ti thiu:
Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, MAV đã thiết kế mt thiết b MAV 6902 nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp khp khóa trc thép có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.
- Khp khóa trc thép MAV 6902 có hiu sut cao cho công ngh y tế:
Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, MAV cung cp nhiu gii pháp thiết b MAV 6902 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các thiết b khp khóa trc thép cht lượng hàng đu như các b phn khóa và khp khóa cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Đi Hng Phát đã tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca MAV 6902  vào móc y tế. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa trc ca thương hiu MAV t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong các nghành công nghip.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/