LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7007 (LOCKING ASSEMBLY) NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng: 07/09/2022

1. Khái nim v khp khóa trc Ringfeder RfN 7007:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 ( Locking Assembly) là thiết b trung gian kết ni nh lc ma sát ln gia motor + hp s + trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,...

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7007: 

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn s un cong và nâng vòng trong quá trình lp đt và d tháo g.
V
i sc mnh vt liu cht lượng cao ca khp khóa trc phù hơp cho các ng dng vi ti trng xuyên tâm cao. Ngoài ra, hub được c đnh dc trc trong quá trình lp đt bi vòng được chèn vào và mc đ chính xác ca trc chy ra cũng đt được.
Kh
p khóa trc có áp sut b mt thp thích hp cho các hub thành mng vi chiu dài phn m rng nh và được đnh v chính xác các cánh qut.

3. Cách lp đt khp khóa trc Ringfeder RfN 7007:

Các b phn máy quay có th làm b thương người vn hành và nhân viên bo dưỡng! Vì vy hãy:
- T
t nguồn điện trước khi lp ráp. Bo v máy khi vic vô tình bt lên.
- G
n tt c các np và thiết b bo v trước khi bt máy.
Các s
n phm Ringfeder ch có th được lp bi nhân viên chuyên môn và cho các ng dng phù hp.

* Chú ý:
Vui lòng đc k các hướng dn này.
Trong tr
ường hp vi phm các ghi chú này, tt c các yêu cu v trách nhim pháp lý s tr nên vô hiu.
Ringfeder Power Transmission có quy
n thay đi k thut đ ci tiến sn phm.
Các kh
p khóa trc Ringfeder được ci tiến mi nht cho đến thi kỳ hin ti.
Trong tr
ường hp có vn đ hoc thc mc, nhân viên k thut và dch v ca chúng tôi luôn sn sàng h tr bn. Xem phn ni dung ca các hướng dn này đ biết thông tin liên h tương ng.

4. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 chính hãng đâu?

- Đi Hng Phát là đi din y quyn chính thc phân phi Ringfeder RfN 7007 ti Vit nam và khu vc Đông Nam Á
- H
p tác vi Ringfeder Germany là mt trong nhng la chn hàng đu ca Đi Hng Phát vì đây là mt trong nhng nhà sn xut thiết b truyn đng ni tiếng nht thế gii. Ringfeder là mt công ty tại Đc, được thành lp t năm 1922 bi ngài Ernst Kreissig - k sư hàng đu ca Waggonfabrik A.G., Uerdingen.
- Th
ương hiu Ringfeder phát trin mnh m và ni tiếng ti Đc v các thiết b khóa, gii pháp gim chn và h thng khp ni vượt tri cho nhng yêu cu kht khe nht trong nhiu ngành công nghip trên toàn thế gii. Gn 100 năm sn xut chuyên nghip trong ngành truyn đng và gim xóc, Ringfeder s hu kinh nghim, bí quyết và k thut vượt tri trong vic cung cp sn phm và dch v hng nht cho khách hàng.
- Giá tr
ct lõi ca Ringfeder và Đi Hng Phát là cùng hướng đến mc tiêu đem li gii pháp ti ưu cho khách hàng toàn cu nói chung và khách hàng Vit Nam nói riêng. Điu đó đã thúc đy hai bên tiến đến tha thun hp tác công nhn Đi Hng Phát tr thành đi lý y quyn chính thức ca Ringfeder ti Vit Nam vào năm 2015.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/