NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ KHỚP KHÓA TRỤC MAV 3012 (LOCKING ASSEMBLY)

Ngày đăng: 11/09/2022

1. Khp khóa trc MAV 3012 là gì?

Khp khóa trc MAV 3012 là mt khp khóa trc kết ni không cn then cài, cht khóa gia trc dn và khi hot đng gn ngoài như: bánh răng, ròng rc, trc cam, đòn by, khi quay rotor, cánh qut, và nhng thiết b khác.

2. Đc đim ca khp khóa trc MAV 3012:

- Đường kính bên trong d: 11-90 mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 39-197 mm.
- Chi
u dài tng th L: 10-54 mm.
- Mô-men xo
n T: 20-18.100 Nm.
- Thi
ết kế 2 phn, 4 mu có sn
- Không t
khóa
- Hoàn thi
n b mt trc / trung tâm Ra <3,2 µm
- Dung sai tr
c: h9

3. Chc năng ca khp khóa trc MAV 3012:

Là thiết b khóa tiêu chun có tải trung bình, MAV 3012 có kh năng t đnh tâm và t khóa. Có mt v trí trung tâm trc c đnh trong quá trình siết cht, thích hp đ kết ni các hub có thành mng, dung sai t H9 trong trc.
Kh
p khóa trc rt phù hp đ truyn mô-men xon, ti lc đy, mô-men un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc đng thi.

4. Li ích khi mua khp khóa trc MAV 3012 ti Đi Hng Phát:

- Mua sn phm khp khóa trc chính hãng.
- Công ty s
bo v ri ro ca bn, chng li hàng gi.
- Đ
ược cung cp đy đ chng t CO/CQ các sn phm kh
p khóa trc.
- S
n phm kh
p khóa trc luôn có sn trong kho, giúp đm bo giao hàng nhanh chóng.
- Đ
ược cung cp bn v k thut sn phm cho khách hàng (khi có yêu cu).
- Luôn có đ
i ngũ chuyên viên k thut nghip v cao h tr tn tâm.
- Khách hàng luôn đ
ược công ty tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách.
- Cung c
p Catalogue chính hãng cho các sn phm kh
p khóa trc.
- Khi mua s
n phm, khách hàng được min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước theo yêu cu.
- D
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách gim thiu thi gian ngng máy.
- Ngoài ra, công ty còn có x
ưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ\

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/