THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 2008 BẢN THÉP (SHRINK DISC STAINLESS STEEL) ỨNG DỤNG VÀO CHUỖI MÁY ĐÓNG GÓI THỨC ĂN VÀ ĐỒ UỐNG

Ngày đăng: 02/09/2022

1. Sơ lược v mt s đc đim ca thiết b bóp trc MAV 2008 bn thép:

MAV 2008 bn thép là thiết b siết trc, cho mt kết ni ma sát không rãnh then, siết cht và không có phn ng git ngược gia trc rng (hub) và trc bên trong. Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc. Trong điu kin nhit đ cao MAV 2008 bn thép to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc.
Thi
ết b bóp trc MAV 2008 bn thép có thiết kế ba phn, phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc và mô-men un. Ti trng ng dng được truyn qua áp sut và ma sát gia các b mt lp ráp ca hub và trc. S bôi trơn côn giúp t nh và hot đng linh hot.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 2008 bn thép chui máy đóng gói thc ăn và đ ung:

Bn gc cht lượng cao t công ty dn đu th trường thế gii: Thiết b MAV 2008 bn thép có hình dng mt bích, kết ni trc vi trc có khóa ma sát và là gii pháp thay thế mnh m đáng tin cy hơn cho các kết ni co, nêm, rãnh then hoc đa giác thông thường. Ngược li vi các thiết b khóa bên trong, ví d: thiết bị bóp trục, áp lc được áp dng t bên ngoài vào trc rng hoc trc, do đó to ra mt kết ni hoàn toàn không có phn ng giật ngược, có ma sát gia trc và trc.
Do đó, thi
ết b bóp trc li không nm trong đường dn ti. Thay vào đó, mô-men xon được truyn theo cách khóa lc ti b mt liên kết gia trc và trc rỗng mà không có phn t trung gian. Thiếp b bóp trc MAV 2008 bn thép cũng thuyết phc thông qua vic hoàn toàn không b mài mòn và không cần bo dưỡng, d dàng lp ráp và tháo d cũng như kh năng chng chu xon và đng tâm xen k. Tùy thuc vào yêu cu c th ca khách hàng, thiết b bóp trc ca chúng tôi có sn trong các biến th đc bit tiêu chun đã được chng minh và phát trin đc bit, trong thiết kế hai và ba phn cũng như bng thép không g. Ngoài mômen và ti trng un, còn có th truyn ti trng hướng trc và ti trng hướng tâm.

- Kh năng chng li cht ty ra mnh m ca thiết b bóp trc MAV 2008 bn thép:

Cng tác cht ch vi nhà sn xut hp s hàng đu toàn cu, MAV đã phát trin mt  MAV 2008 bn thép có kh năng chng li s biến dng do cht ty ra gây ra, kết ni trc rng ca hp s vi trc đu ra ca băng ti được s dng trong sn xut đ ung. Bng cách chn vt liu phù hp và s dng các vít đc bit, kết ni kp đc bit này đã được ti ưu hóa đ đáp ng các yêu cu v đ n đnh cao cũng như các yêu cu v vô trùng và v sinh c th.
Trên cùng m
t không gian lp đt, thiết b bóp trc gi đm bo truyn mô-men xon cao hơn liên tc so vi thiết kế tiêu chun ca thép thông thường - nhm mang li s hài lòng ti đa cho người s dng.

- Hoàn ho khi thiết b bóp trc MAV 2008 bn thép được bo trì và cài đt:

Thiết b bóp trc MAV 2008 bn thép có kh năng chng chu cao ca chúng tôi có th được thiết kế đc bit đ ng dng trong các nhà máy và máy móc ca ngành công nghip thc phm và đ ung, mang li s liên tc và đ tin cy ti đa cho các quy trình sn xut ca bn. Cho dù chúng tôi đang đ cp đến hiu sut cao nht quán và kh năng chng chu cao hay các nhim v lp ráp và tháo g được đơn gin hóa - chi phí và công vic bo trì và dch v tn nhiu công sc được gim thiu và do đó, ngăn chn thi gian ngng sn xut không mong mun. Ngay c khi các li vn hành có th xy ra trong quá trình v sinh, vn đm bo hot đng hoàn ho ca các sn phm ca MAV.

- Các thành phn công sut cao cho ngành công nghip đ ung và thc phm:

Trên toàn cu, nhiu nhà sn xut máy chế biến thc phm và đ ung hàng đu da vào cht lượng cao cp ca MAV ví d: trong h thng đnh lượng cht lng và chiết rót cht lng cũng như các nhà máy chế biến tht và sa. Thông thường, loi sau yêu cu s dng các khp ni trc không g trong các chính và thiết b khóa trong các ph. Tùy thuc vào yêu cu ca khách hàng hoc ng dng c th, MAV cung cp mt danh mc toàn din các gii pháp tiêu chun hiu qu đc bit cho các thành phn không g.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm thiết b chính hãng đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm MAV 2008 bn thép t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b bóp trc khác đ s dng trong chui máy đóng gói thc ăn đ ung.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/