THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 2108 BẢN SPLIT-HC-HT (SHRINK DISC LIGHT DUTY SPLIT-HC-HT) ỨNG DỤNG TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 12/09/2022

1. Mt s đc đim ca thiết b bóp trc MAV 2108 bn Split-HC-HT:

MAV 2108 bản Split-HC-HT cung cp trong phiên bn Split bao gm hai vòng bên trong b chia ct, mt vòng ngoài phía trước có l thông, mt vòng ngoài phía sau có l ren và hai vòng ch O. Còn HCHT bao gm mt vòng bên trong tách ri, mt vòng ngoài phía trước có l thông hoc vòng ngoài phía sau có l ren và mt O-Ring làm bng cao su. Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc và mô-men un, riêng bit hoc t hp.

 

Được lp vào đường kính ngoài ca trung tâm và lắp vào trc. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các b mt tiếp xúc ca trc và trc rng. Trong điu kin nhit đ cao, MAV 2108 bn Split-HC-HT to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 2108 bn Split-HC-HT trong hp s công nghip:

- Các thách thc:

Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính 750 mm. Đi vi đường kính trc là 750 mm, MAV 2108 bn Split-HC-HT tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.

- Nguyên tc chc năng ca thiết b bóp trc MAV 2018 bn Split-HC-HT:

Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng.

- Gii pháp và sn xut:

Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut ca MAV 2108 bn Split-HC-HT an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gii pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng MAV 2108 bn Split-HC-HT. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b bóp trc đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.
Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là kích thước ln hơn ca dòng MAV 2108 bn Split-HC-HT.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/