THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 3009 (SHRINK DISC STANDARD) ỨNG DỤNG VÀO CHUỖI MÁY ĐÓNG GÓI THỨC ĂN VÀ ĐỒ UỐNG

Ngày đăng: 09/09/2022

1. Sơ lược v mt s đc đim ca thiết b bóp trc MAV 3009:

Thiết b bóp trc MAV 3009 là thiết b siết trc, có tính năng cung cp mt kết ni ma sát siết cht trc không cn rãnh then, và không có phn ng git ngược gia trc rng và trc thiết b. Thiết b siết trc được lp vào đường kính ngoài ca trục rng và được gn vào trc.

 

Thiết b bóp trc rút phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc và mô-men un, riêng bit hoc t hp. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các b mt tiếp xúc ca trc rng và trc. Trong điu kin nhit đ cao, thiết b to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 3009 vào chui máy đóng gói thc ăn và đ ung:

Bn gc cht lượng cao t công ty dn đu th trường thế gii: Thiết b bóp trc MAV 3009 có hình dng mt bích, kết ni trc vi trc có khóa ma sát và là gii pháp thay thế mnh m đáng tin cy hơn cho các kết ni co, nêm, rãnh then hoc đa giác thông thường. Ngược li vi các thiết b khóa bên trong, ví d: các khp khóa, áp lc được áp dng t bên ngoài vào trc rng hoc trc, do đó to ra mt kết ni hoàn toàn không có phn ng giật ngược, có ma sát gia trc và trc.
Do đó, thi
ết b bóp trc li không nm trong đường dn ti. Thay vào đó, mô-men xon được truyn theo cách khóa lc ti b mt liên kết gia trc và trc không có phn t trung gian. Thiếp b bóp trc MAV 3009 cũng thuyết phc thông qua vic hoàn toàn không b mài mòn và bo dưỡng, d dàng lp ráp và tháo d cũng như kh năng chng chu xon và đng tâm xen k. Tùy thuc vào yêu cu c th ca khách hàng, thiết b bóp trc ca chúng tôi có sn trong các biến th đc bit tiêu chun đã được chng minh và phát trin đc bit, trong thiết kế hai và ba phn cũng như bng thép không g. Ngoài mômen và ti trng un, còn có th truyn ti trng hướng trc và ti trng hướng tâm.

- Kh năng chng li cht ty ra mnh m ca thiết b bóp trc MAV 3009:

Cng tác cht ch vi nhà sn xut hp s hàng đu toàn cu, MAV đã phát trin mt  MAV 3009 có kh năng chng li s biến dng do cht ty ra gây ra, kết ni trc rng ca hp s vi trc đu ra ca băng ti được s dng trong sn xut đ ung. Bng cách chn vt liu phù hp và s dng các vít đc bit, kết ni kp đc bit này đã được ti ưu hóa đ đáp ng các yêu cu v đ n đnh cao cũng như các yêu cu v vô trùng và v sinh c th.
Trên cùng m
t không gian lp đt, thiết b bóp trc gi đm bo truyn mô-men xon cao hơn liên tc so vi thiết kế tiêu chun ca thép thông thường - nhm mang li s hài lòng ti đa cho người s dng.

- Hoàn ho khi thiết b bóp trc MAV 3009 được bo trì và cài đt:

Thiết b bóp trc MAV 3009 có kh năng chng chu cao ca chúng tôi có th được thiết kế đc bit đ ng dng trong các nhà máy và máy móc ca ngành công nghip thc phm và đ ung, mang li s liên tc và đ tin cy ti đa cho các quy trình sn xut ca bn. Cho dù chúng tôi đang đ cp đến hiu sut cao nht quán và kh năng chng chu cao hay các nhim v lp ráp và tháo g được đơn gin hóa - chi phí và công vic bo trì và dch v tn nhiu công sc được gim thiu và do đó, ngăn chn thi gian ngng sn xut không mong mun. Ngay c khi các li vn hành có th xy ra trong quá trình v sinh, vn đm bo hot đng hoàn ho ca các sn phm ca MAV.

- Các thành phn công sut cao cho ngành công nghip đ ung và thc phm:

Trên toàn cu, nhiu nhà sn xut máy chế biến thc phm và đ ung hàng đu da vào cht lượng cao cp ca MAV ví d: trong h thng đnh lượng cht lng và chiết rót cht lng cũng như các nhà máy chế biến tht và sa. Thông thường, loi sau yêu cu s dng các khp ni trc không g trong các chính và thiết b khóa trong các ph. Tùy thuc vào yêu cu ca khách hàng hoc ng dng c th, MAV cung cp mt danh mc toàn din các gii pháp tiêu chun hiu qu đc bit cho các thành phn không g.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm thiết b chính hãng đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm thiết b bóp trc MAV 3009 t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b bóp trc khác đ s dng trong chui máy đóng gói thc ăn đ ung.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/