THIẾT BỊ BÓP TRỤC MAV 3209 (SHRINK DISC HEAVY) SỬ DỤNG VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 10/09/2022

1. Mt s đc đim cơ bn ca thiết b bóp trc MAV 3209:

Thiết b bóp trc MAV 3209 có thiết kế hai phn, vòng trong vi các ren đy tích hp và mt vòng ngoài. MAV 3209 là thiết b bên ngoài đ kết ni trc rng, thuc dòng máy tải nng và có dung lượng cao.

Thiết b bóp trc MAV 3209 được siết cht bi các vít khóa giúp các vòng đy được kéo li vi nhau và nén vòng trong. To ra s phù hp giao thoa bng cách to áp lc lên bên ngoài trc rng, và siết cht trc.
Trong điu kin nhit đ cao, thiết b bóp trc to ra áp sut hướng tâm cao lên trc rng và trc thiết b. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các mt lp ghép ca trc và trục rỗng. Thiết b bóp trc phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc và mô-men un, riêng bit hoc t hp.

2. ng dng thiết b bóp trc MAV 3209 vào máy móc y tế:

Sn phm thiết b bóp trc MAV 3209 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.

- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:

Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi MAV được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các sn phm MAV 3209 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.

- Thiết b bóp trc MAV 3209 cho đường kính trc ti thiu:

Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, MAV đã thiết kế mt sn phm MAV 3209 cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp MAV 3209 có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.

- Thiết b bóp trc MAV 3209 cho hiu sut cao cho công ngh y tế:

Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, MAV cung cp gii pháp MAV 3209 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các thiết b bóp trc MAV 3209 cht lượng hàng đu như các b phn khóa và thiết b bóp trc cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm thiết b bóp trc chính hãng đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm MAV 3209 t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b khác đ s dng vào máy móc y tế.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/