THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4073 (SHRINK DISCS) ỨNG DỤNG TRONG CẦN TRỤC VÀ VẬN THĂNG

Ngày đăng: 19/02/2023

1. Cùng nhau tìm hiu v thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073:

Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 có mt thiết kế rt nh gn vi giá tr quán tính thp. Lý tưởng cho các ng dng có yêu cu gim v giá tr truyn đng hoc ti trng đng rt thp và không ti. Lc ti trước có th được đt nhm mc tiêu theo nhu cu ca ng dng có liên quan. Ringfeder RfN 4073 phù hp đ c đnh tt c các loi moayơ vào trc và trc. Thay thế các thiết b bóp trc truyn thng, chìa khóa và các kết ni đa giác.

2. ng dng ca thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 trong cn trc và vn thăng:

H thng thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 đã được th nghim đóng vai trò quyết đnh trong vic đm bo vn hành đáng tin cy, không gp s c ca cn trc và cn cu. Li ích cho người dùng không ch là kh năng kinh tế và kh năng vượt tri ca các gii pháp Ringfeder RfN 4073 được s dng, mà còn là chuyên môn sâu sc và kinh nghim lâu năm ca Ringfeder vi tư cách là chuyên gia và nhà cung cp h thng trong lĩnh vc công ngh truyn đng cho cn trc và vn thăng thuc bt kỳ loi nào, kích thước và thiết kế.
Các ng dng cho thiết b bóp trc bt kỳ loi và kích thước nào được thc hin ch yếu thông qua kết ni trc và trc rng. Khi công vic bo trì và bo dưỡng được thc hin, vic tháo ri cn thiết có th phc tp đi vi các trc được lp đt chc chn. Do đó, nhiu loi thiết b bóp tr Ringfeder RfN 4073 cung cp các gii pháp thay thế, ví d như ở dng kết ni trc và trc rng không có ma sát, không có phn ng git ngược. Tùy thuc vào yêu cu khách hàng, Ringfeder trin khai các gii pháp lp ráp khóa khác nhau vi kích thước phù hp. Điu này cho phép người s dng đm bo chc năng ca các trc dn đng có đường kính trc khác nhau bng cách thay thế các Ringfeder RfN 4073 mt cách nhanh chóng và d dàng.

3. Mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua Ringfeder RfN 4073 chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đy đ chng t CO/CQ do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4073 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có sn đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn sn sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đi Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đi Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca thiết b bóp trc theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có dch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đi Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/