THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RFN 4181 (SHRINK DISC) ỨNG DỤNG TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 27/12/2022

1. Cùng tìm hiu v thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181:

Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181 có hai phn siết lot lc hng nng vi cơ chế dn hướng b sung cho vòng bên trong. Có kh năng điu chnh d dàng, không yêu cu đim dng, cht khóa và đường trc giúp trc rng có th được đnh v, khóa bt kỳ đim và góc nào trên trc. Ringfeder RfN 4181 b trí xung quanh trng tâm giúp cung cp kh năng kết ni đng tâm và cân bng phù hp vi các ng dng tc đ cao. Các thiết b bóp trc truyn thng đòi hi tính toán phc tp, dung sai gia công gn và b mt hoàn thin tt, chúng cũng khó khăn khi lp và tháo.

2. Hp s công nghip hot đng hiệu qu khi kết hp vi thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181:

Hp s thuc bt kỳ loi, kích thước và ng dng nào đu đáp ng mt mc đích chung. Chúng phc v cho vic truyn và chuyn đi các chuyn đng và năng lượng dưới dng tc đ, mô-men, hướng quay và lc. Cung cp cho vic trin khai chính xác và đáng tin cy các chc năng này ch yếu là thiết b sut cao, cht lượng hàng đu và các thành phn thiết b bóp trc được thiết kế t Ringfeder. Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181 có đ bn cao, không cn bo dưỡng đ lp đt lý tưởng cho trc rng ca h thng và hp s cũng như các phn m rng tương ng đ kết ni linh hot xon ca đng cơ truyn đng và hp s. Các gii pháp ca Ringfeder được thiết kế nht quán trong vic tuân th các yêu cu là la chn ưu tiên ca các nhà sn xut hp s hàng đu trên toàn cu. Trong đó đ chính xác, đ tin cy và hiu qu ti đa là các mc tiêu ưu tiên hàng đu.
Vi s hp tác cht ch vi nhà sn xut hp s công nghip ca Brazil, Ringfeder đã phát trin mt gii pháp ng dng đc bit có kích thước đc bit. Hp s mnh m là đ đm bo s truyn đáng tin cy ca mô-men xon cao nht và hơn na nó còn được đo kích thước cho mt trc rng hp s có đường kính 900 mm. Bng cách la chn c th quy trình sn xut và nguyên liu, mt thiết kế đc bit tương ng ca thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181 đã được thc hin. Khi các vít kp được siết cht, vòng áp sut phía trước và phía sau s co li qua hình nón. Điu này to ra s co li mong mun ca trc rng, gây ra lc nén lên trc đc, đm bo truyn mô-men xon đáng tin cy gia trc và trc rng. Gii pháp đc bit được thiết kế bi Ringfeder thiết b bóp trc ln nht hin được lp đt Brazil.
ng dng c th ca vic kết ni trc rng vi trc h thng trong trường hp hp s mô-men xon cao ca mt nhà sn xut hàng đu đã đt ra mt yêu cu quan trng sáng to và phc tp. Cung cp đ ph linh hot ca trc đc các kích thước da trên h mét và inch khác nhau thông qua mt h thng trc rng mà không hn chế chc năng và phm vi hot đng ca b truyn so vi các kết ni thiết b bóp trc Ringfeder thông thường. Vi mc đích này, Ringfeder đã thiết kế mt h thng ng lót mô-đun đc bit cùng vi khách hàng, cho phép to ra kết ni kp ma sát ca các trc vi mt lot các đường kính đánh giá khác nhau và cht lượng b mt thm chí ít được dung np hơn. Tt c điu này cung cp d dàng, các tùy chn nhanh chóng đ lp ráp và tháo g. Ringfeder RfN 4181 cũng s dng cho biến th h thng này, được sn xut bng các vòng có đ bn cao. Theo cách này, đt được đ bn ti đa và khi được đnh kích thước ti ưu, hot đng hoàn toàn không hao mòn và không cn bo dưỡng.

3. Mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua thiết b bóp trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đy đ chng t CO/CQ do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4181 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có sn đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn sn sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đi Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đi Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca Ringfeder RfN 4181 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có dch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đi Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/