THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER (SHRINK DISC) HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH ĐỒ UỐNG VÀ THỰC PHẨM NHƯ THẾ NÀO

Ngày đăng: 06/11/2022

1. Tìm hiu v thiết b bóp trc Ringfeder:

Thiết b bóp trc Ringfeder được thiết kế bao gm mt hoc hai vòng đy vi các l nh và mt vòng bên trong thon dn giao phi. Bng cách siết cht các vít khóa, các vòng đy được kéo li vi nhau, nén vòng trong và to áp lc lên bên ngoài ca trc, kp nó vào trc. Do đó, thiết b bóp trc không nm trong đường dn ti. Mô-men xon có th được truyn theo cách khóa lc trên b mt ghép ni gia trc và trc quay mà không cn phn t trung gian.

 

2. Các tính năng ca thiết b bóp trc Ringfeder mang li:

- Các phương pháp kết ni trc đến trung tâm truyn đng không đt yêu cu khi thường xuyên khi đng, dng và có ti trng rung, sc hoc đo chiu. Các kết ni không khóa da vào lc kp đ gi trc trong l khoan. Theo thi gian, s tham gia ca rãnh then tr nên kém chính xác hơn do b mài mòn cơ hc.
- Thiết b bóp trc d dàng lp đt. Do đó các trung tâm có th được đnh v và khóa bt kỳ đim hoc góc nào trên trc.
- Gim chi phí gia công, loi b tt c các hot đng đ c đnh trc ca trung tâm và gia công các ghế có rãnh then hoa. Chi phí giúp li ích có th tăng đáng k đi vi các lô sn xut nh.
- Ngoài ra, thiết b bóp trc Ringfeder còn có tính năng t đnh tâm tt.

3. Thiết b bóp trc Ringfeder được s dng trong ngành đ ung và thc phm:

Các gii pháp thiết b bóp trc Ringfeder được thiết kế hoàn ho đ s dng trong các nhà máy và máy móc tương ng không ch đáp ng các yêu cu cao nht v đ sch s và v sinh mà còn tuân th yêu cu ti đa ca khách hàng liên quan đến đ bn. Do đó, liên quan đến vic ngăn nga các thi gian ngng hot đng tn kém chi phí. T vic làm rõ các yêu cu ban đu cho đến quá trình vn hành tiếp theo, bao gm c thiết kế c th tùy chnh, Ringfeder cũng h tr khách hàng ca mình bng cách cung cp h tr chuyên sâu. Bng cách này, đm bo rng ch các phn t thiết b bóp trc Ringfeder có cht lượng hàng đu và hoàn ho mi được s dng.
Thiết b bóp trc Ringfeder có kh năng chng chu cao được thiết kế đc bit để ứng dng trong các nhà máy và máy móc ca ngành công nghip thc phm và đ ung, mang li s liên tc và đ tin cy ti đa cho các quy trình sn xut ca bn. Chi phí, công vic bo trì và dch v s dng nhiu lao đng được gim thiu. Do đó, ngăn chn thi gian ngng sn xut không mong mun. Ngay c khi các li vn hành có th xy ra trong quá trình v sinh, các thiết b bóp trc Ringfeder vn hot đng hoàn ho.

4. Mua thiết b bóp trc Ringfeder đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

5. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua thiết b bóp trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đy đ chng t CO/CQ  do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Thiết b bóp trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có sn đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn sn sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đi Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đi Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca thiết b bóp trc theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có dch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đi Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/