TỔNG QUAN VỀ KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7004 (LOCKING ASSEMBLY) NÊN CẦN BIẾT

Ngày đăng: 28/10/2022

1. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 là gì?

Khp khóa trc Ringfer RfN 7004 là loi khóa ma sát, khoá cht trc và thiết b vi nhau đơn gin, cht ch và đm bo mà không lo b trượt nh lc ma sát ln. Đ bn và đ chu lc ca khp khóa cho phép s dng, đc bit phù hp vi các ng dng có ti trng xuyên tâm và tc đ quay cao.

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7004:

- Đường kính bên trong d: 19 - 180mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 47 - 253mm.
- Chi
u dài tng th L: 45 - 98mm.
- Mô-men xo
n T: 530-63,903Nm.

3. Chc năng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7004:

- Khp khóa có thiết kế hình côn đơn, kh năng t khóa cao và đ đng tâm cao cùng mô-men xon chc chn hơn. Có kh năng t đnh tâm, có khe h  dung sai ln hơn. T đnh v trong quá trình lp đt v phía đu vít. Đ tháo ri, ch cn mt s vít ni lng.
- Các thi
ết kế
chi tiết RfN 7004 giúp khóa trc vi thiết b d dàng, mnh m và an toàn mà không lo b trượt do hình thành được lc ma sát đ mnh. Đm bo s hot đng trơn tru và bn b ca các khp, ti dn hot đng gia các b phn vi nhau được nhp nhàng, nhanh chóng và d dàng.

4. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 đâu?

Ti Vit Nam, ngành công nghip đang càng ngày càng phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder tr thành nhà phân phi sn phm khp khóa trc RfN 7004 chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

5. Li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 ti Đi Hng Phát:

- Mua sn phm khp khóa trc 100% chính hãng.
- Công ty s
bo v ri ro ca bn, chng li hàng gi.
- Đ
ược cung cp đy đ chng t CO/CQ các sn phm kh
p khóa cho quý Khách.
- S
n phm kh
p khóa luôn có sn trong kho, giúp đm bo giao hàng nhanh chóng.
- Đ
ược cung cp bn v k thut sn phm cho khách hàng (khi có yêu cu).
- Luôn có đ
i ngũ chuyên viên k thut nghip v cao h tr tn tâm.
- Khách hàng luôn đ
ược công ty tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách.
- Cung c
p Catalogue chính hãng cho các sn phm kh
p khóa.
- Khi mua s
n phm, khách hàng được min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước theo yêu cu.
- D
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách gim thiu thi gian ngng máy.
- Ngoài ra, công ty còn có x
ưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587

- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn

- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/