ỨNG DỤNG CỦA KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) TRONG QUẠT CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 05/12/2022

V thiết kế, qut công nghip có mt đng cơ gim tc kết ni vi mt trc rng, bao gm các cánh qut. Sau đó, toàn b thiết b được kết ni vi khp khóa trc Ringfeder giúp gn cht vào trc đng cơ khi nó treo thng đng. Nếu kết ni này không thành công, bt kỳ nhân viên nào tng dưới đu có th b thương hoc t hơn.
Qu
t này yêu cu các kh
p khóa trc Ringfeder kết ni trc và trc rng có th truyn mô-men xon cao, cũng như ti trng hướng trc, xuyên tâm và un, vi đ an toàn và đ chc chn cao nht.

1. Sơ lược khp khóa trc Ringfeder:

Khp khóa trc Ringfeder là thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,… nh lc ma sát ln khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít. Vi kết cu mnh m, khp khóa trc đm bo bánh răng, bánh xích,… không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

2. Nguyên lý hot đng và ưu đim khi kết hp vi khp khóa trc Ringfeder:

Qut HVLS được thy trong các ngành công nghip, nông nghip và thc phm đ kim soát nhit đ và ngăn nga các cht d hư hng. Giúp tăng cường s thoáng mát cho nhân viên trên các tng ca hàng và trong nhà kho, đng thi có th làm tiêu tan s ngưng t và đ m trong môi trường sn xut đ gim t l r sét trên các máy móc và b phn bng kim loi.
tc đ chm, qut to ra mt lung không khí di chuyn xung dưới theo phương thng đng. Sau đó, lung không khí này di chuyn sang mt bên và hướng lên ngay khi nó gp mt thành bên. Khp khóa trc Ringfeder giúp qut hot đng da trên nguyên lý hy nhit hay còn gi là quá trình trn không khí khi được gn trên trn, đ phân b nhit đu giúp căn phòng gim nhit xung ngang bng sàn nhà, gi cho mi người thoi mái và gim nhit đ trn. Do đó, gim thiu s tht thoát năng lượng qua mái và tiết kim chi phí năng lượng.
Qu
t HVLS được kết ni bng kh
p khóa trc Ringfeder giúp hot đng hiu qu bt k mùa hè hay mùa đông. Bng cách trn không khí m trn nhà vi không khí mát tng, nhng chiếc máy này thm chí làm gim nhit đ trong mt không gian nht đnh. Kh năng này giúp loi b nhu cu lp đt h thng làm mát ln, tn kém vào mùa hè và h thng sưởi vào mùa đông. Ngoài vic gim chi phí năng lượng, nhng chiếc qut này có th giúp các nhà sn xut đt được các mc tiêu v hiu qu năng lượng, gim thi khí nhà kính và gim thiu lượng khí thi carbon ca h.

3. Cu to và yêu cu ca qut:

Qut có cu trúc ln bao gm mt h thng khp khóa trc Ringfeder trên đnh đ có th gn trn. Đng cơ gim tc kết ni vi mt hub rèn, kết hp các cánh dc theo ngoi vi ca nó. Sau đó, khp khóa trc s được gn cht vào trc đng cơ giúp kết ni có đ chc chn cao nht. So vi các kết ni ngang, cm qut nng bao gm trng tâm và các cánh qut, da vào kết ni này khi thiết b treo thng đng. S c kết ni không ch gây tn kém v vt liu mà còn có th gây thương tích cho nhng người phía dưới.

4. Khp khóa trc Ringfeder giúp tăng cường đ chc chn ca kết ni:

Mc dù các kết ni trc có rãnh then, ph biến trong các ng dng qut công nghip, nhưng các nhà máy hin đang có nhu cu v đ chc chn cao hơn, truyn mô-men xon an toàn vì các lung không khí tăng lên. Khp khóa trc Ringfeder đang bt đu thay thế các kết ni có rãnh then trong các ng dng này do cách truyn mô-men xon n đnh. Khp khóa trc có mt cp vòng lc đy hình côn kép m rng hướng tâm khi được siết cht, to ra s phù hp nén gia trc và thành phn kết ni giúp khóa c hai li vi nhau. Không ging như các rãnh then, tp trung ng sut dc theo mt đường tiếp xúc, khp khóa trc Ringfeder được phân b áp sut đng đu trên 360 đ tiếp xúc. S phân b áp sut đng đu này giúp loi b hao mòn và chi phí bo trì liên quan đến các rãnh then đ mang li kết ni có đ chc chn cao.
Chúng tôi cung c
p kh
p khóa trc cho phép kết ni trc và hub bng ma sát, theo tiêu chun cht lượng cao nht. Các thiết b lp ráp nhanh chóng và d dàng, hoàn toàn không cn bo trì và không b mài mòn, đng thi chúng cung cp kh năng truyn đng không có phn ng git ngược trong các ng dng qut công nghip. Nh các tính năng này, thiết b phù hp vi tt c các loi trc rng như bánh răng có răng, bánh xe chy, nhông xích, đòn by, đĩa cam, dây đai và đĩa phanh, bánh răng trượt, khp ni.
Nh
kết ni máy ép phù hp vi ma sát, kh
p khóa trc Ringfeder có th chu được mô-men xon cao nht và truyn ti trng hướng trc, xuyên tâm và un cong mt cách an toàn n đnh. Do đó, khp khóa trc là mt gii pháp thay thế vượt tri cho các kết ni dng co, nêm, rãnh then và đa giác thông thường. Đng thi mang li đ đng tâm và kh năng chng xon luân phiên vượt tri. Các đơn v có sn trong nhiu kiu dáng và kích thước tiêu chun.

5. Mua khp khóa trc Ringfeder đâu uy tín và chính hãng?

Ringfeder là mt thương hiu ni tiếng ti Đc v lĩnh vc sn xut thiết b truyn đng cho khu vc Châu Âu và toàn thế gii. Vi nhiu năm kinh nghim, hướng đến mc tiêu đem li nhng sn phm có giá tr và cht lượng cao cho khách hàng, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder tr thành đi din y quyn phân phi các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% ti Vit Nam và toàn khu vc Đông Nam Á.

6. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa trc theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/