ỨNG DỤNG CỦA KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7004 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 16/09/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7004:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 là thiết b trung gian kết ni gia motor + hp s + trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln.

Khp khoá trc cho phép s dng vi trc rng có đường kính ngoài nh. Thiết kế này giúp cho việc gim áp lc kết ni gia trc dn và trc rng đt hiu qu cao, mô-men xon ln, linh kin cho phép kh năng tháo lp d dàng.
Ringfeder RfN 7004 có t
i trng xuyên tâm ln: đ bn ca hp cht làm vt liu khp khóa trc đc bit phù hp cho các ng dng có ti trng xuyên tâm cao.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 trong sn xut và chế biến g:

- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 trong sn xut và chế biến g:

Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, sản phẩm Ringfeder RfN 7004  Made in Germany được s dng rt ph biến. Các khp khóa trc này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
Ringfeder RfN 7004
 vi mt bích cht lượng cao ca Ringfeder luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến gỗ. Sản phẩm góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip và tránh phi ngng hot đng nhà máy.

- H thng kháng và bo trì tt ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7004:

Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. Ringfeder đã trin khai gii pháp Ringfeder RfN 7004 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc đàn hi ca dòng Ringfeder trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng Ringfeder RfN 7004 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/