ỨNG DỤNG CỦA KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7013.0 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 04/10/2022

1. Đc đim v khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 vi thiết kế dng côn đơn, có kh năng t khóa và đng tâm cao, cũng như tăng momen xon, khoá cht trc và thiết b vi nhau đơn gin, mnh m và đm bo mà không lo b trượt nh lc ma sát ln.
Đ
đng tâm chính xác cao và d dàng tháo g,
 khp khóa trc cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kt cht. Mt bích ca Ringfeder RfN 7013.0 được gia cố ti đim gii hn. Điu này ngăn nga s un cong và nâng vòng trong trong quá trình lp đt và do đó đm bo vic tháo gỡ được đm bo.

Tc đ quay cao ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 vn nguyên dng trong quá trình lp ráp và do đó chúng phù hp trong các ng dng có tc đ quay cao hơn.
Ti trng hướng tâm cao và đ bn vt liu ca lp ráp khp khóa trc RfN 7013.0 làm cho chúng đc bit thích hp cho các ng dng có ti trng hướng tâm cao.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 trong bơm công nghip:

T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào thiết b Ringfeder RfN 7013.0 có hiu sut cao được thiết kế bi Ringfeder. Các yêu cu chính trong lĩnh vc ng dng này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt và loi b d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng. 
Đ
cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, sn phm khp khóa trc không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, Ringfeder RfN 7013.0 này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun Ringfeder m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các đĩa thu nh hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn ca khp khóa trc có cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đ
i vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 n đnh và bn, Ringfeder  đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.  

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu Ringfeder. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm chính hãng đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã tin tưởng và đt thêm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.0 t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong lĩnh vc bơm công nghip.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
-
Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đối tác: http://www.ringfeder.com/