ỨNG DỤNG CỦA THIẾT BỊ BÓP TRỤC RINGFEDER RfN 4051 (SHRINK DISCS) TRONG SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤY

Ngày đăng: 04/02/2023

1. Cùng tìm hiu v thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051:

Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051 có thiết kế ba phn và dùng đ truyn mô-men xon t thp đến trung bình. Các vòng áp sut hp ch cn mt không gian rt nh. Mô-men xon có th truyn có th được đt theo cách được nhm mc tiêu cho ng dng tương ng bng cách thay đi mô-men xon siết vít.

2. Gii pháp thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051 cho lĩnh vc sn xut giy và bt giy:

Tiếp tc s hóa, bo v môi trường nghiêm ngt hơn và yêu cu an toàn công nghip, cường đ cnh tranh ngày càng tăng. Đây ch là mt s ví d v s phát trin ngày càng gây áp lc cho ngành công nghip giy và bt giy cũng như các nhà sn xut các cơ s chế biến tương ng. Đ ci thin tính hiu qu và đ tin cy ca các quy trình to ra giá tr và đ to ra s khác bit đáng k cho bn thân khi s cnh tranh, vic s dng các b phn máy cht lượng hàng đu, hot đng chính xác và đáng tin cy là đc bit quan trng. Theo đó, nhng ông ln trong ngành trên toàn thế gii tin tưởng vào thiết b bóp trc Ringfeder, chúng đóng góp mt cách rõ ràng vào sự ổn đnh hot đng và li nhun tăng lên đáng k bng cách cung cp kh năng đo kích thước dành riêng cho ng dng, đ bn đc bit và tính thân thin khi lp đt.
Đi vi mt cơ s in offset kh ln có năng sut cao ca mt nhà sn xut hàng đu, được cung cp din tích in vài mét vuông trên mi t và tim năng hiu sut khong 10.000 t mi gi, Ringfeder đã trin khai RfN 4051 được thiết kế riêng dành cho ng dng này. Các trng chuyn được s dng trong nhà máy, vn chuyn t in t cơ s in này sang cơ s in khác vi tc đ cao, có trng lượng chết rt ln được gi c đnh trong h thng bng các Ringfeder RfN 4051. Hơn na, thiết b bóp trc này cung cp cho vic vn chuyn tm chính xác và nh nhàng vì chúng hp th hiu qu các tác đng chc chn xy ra quá trình chuyn đi tm. Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051 thường được thiết kế theo kiu thân thin vi vic lp đt, không hao mòn và không cn bo dưỡng cũng như chng quá ti. Do đó rt thích hp đ đm bo vn hành nhà máy hiu qu, không gp s c và kinh tế.

3. Nên mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051 đâu chính hãng và uy tín?

Ringfeder là mt thương hiu ni tiếng ti Đc v lĩnh vc sn xut thiết b truyn đng cho khu vc Châu Âu và toàn thế gii. Vi nhiu năm kinh nghim, hướng đến mc tiêu đem li nhng sn phm có giá tr và cht lượng cao cho khách hàng, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder tr thành đi din y quyn phân phi các sn phm thiết b bóp trc chính hãng 100% ti Vit Nam và toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua thiết b bóp trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đy đ chng t CO/CQ v thiết b bóp trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Thiết b bóp trc Ringfeder RfN 4051 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có sn đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn sn sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đi Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đi Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca Ringfeder RfN 4051 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có dch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đi Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/