ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC MAV 1008 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHỆP

Ngày đăng: 13/09/2022

1. Mt s đc đim cơ bn ca khp khóa trc MAV 1008:

Khp khóa trc MAV 1008 ma sát siết cht trc và không có phn ng git ngược như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto,… Phù hp đ chuyn đi mômen xon, ti trng dc trc, mômen un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc t hp. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát lên các mt lp ghép gia trc thiết b và trc rng. Trong điu kin nhit đ cao s to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng.

Khp khóa trc MAV 1008 có th tháo ri và lp ráp li giúp vòng ngoài không b đo ngược và các khe h trên các vòng đu thng hàng. 
Trong quá trình siết khp khóa trc, có th xy ra s dch chuyn dc trc nh ca trc đi vi trc thiết b.

2. ng dng khp khóa trc MAV 1008 trong hp s công nghip:

- Các thách thc:

Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính 750 mm. Đi vi đường kính trc là 750 mm, khp khóa trc MAV 1008 tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.

- Nguyên tc chc năng ca khp khóa trc MAV 1008:

Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng.

- Gii pháp và sn xut:

Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut ca MAV 1008 an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gii pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng khp khóa trc MAV 1008. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b bóp trc đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.

Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng. Trong trường hp này, MAV đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là kích thước ln hơn ca dòng MAV 1008.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/