ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) DÀNH CHO BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 05/11/2022

1. Khp khóa trc Ringfeder là gì?

Khp khóa trc Ringfeder hay còn gi là khp khóa trc côn, khóa đu trc, b khóa trc côn là loi khóa ma sát, khoá cht trc và thiết b vi nhau đơn gin, mnh m và đm bo mà không lo b trượt nh lc ma sát ln. Là khp khóa thường được s dng đ kết ni các trc vi nhau, bánh xích, cu to bánh răng, ròng rc và trng belt trong nhiu ng dng.

 

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder dành cho máy bơm công nghip:

- Kết ni khp khóa trc Ringfeder đ gim xóc và cho phép đo chiu ngay tc thi ca máy bơm
T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào thiết b khp khóa trc Ringfeder có hiu sut cao. Các yêu cu chính cho máy bơm công nghip này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k. Khp khóa cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, tính gim xóc, khp khóa có đ ma sát cao. Khp khóa trc Ringfeder không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng
- Khp khóa trc Ringfeder d dàng cho hot đng bo trì sau này
Đ cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, thiết b khóa trc không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, khp khóa này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
- Khp khóa trc Ringfeder là gii pháp cho máy bơm nh h thng mô-đun
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun Ringfeder m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các khp khóa đĩa hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn khóa ca khp khóa trc Ringfeder cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đi vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca khp khóa trc n đnh và bn, Ringfeder là đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.

3. Các sn phm thường dùng cho máy bơm trong các nghành hóa cht và công nghip du m:

- Khp khóa trc:
Khp khoá trc Ringfeder được lp ráp và tháo g đơn gin và nhanh chóng, không cn phi bo trì hay b mài mòn, truyn đng tt không b phn ng ngược. Điu này cho phép không ch các mô-men xon cao nht mà còn c trc và hướng tâm cũng như ti trng un được truyn mt cách hiu qu nht. Khp khóa trc Ringfeder là mt thay thế tt nht cho s co rút, rãnh then hoc đa giác thông thường và mang li đ đng tâm vượt tri và kh năng chng xon xen k.
- Thiết b khp khóa trc:
Là thiết b khóa có tiêu chun cht lượng cao, kết ni trc trung tâm có hình dng mt bích, khp khóa trc côn to ra mt kết ni ma sát hoàn toàn không b va chm gia trc và trc.
Do đó, khp khóa trc không nm trong đường dn ti. Thay vào đó, mô-men xon được truyn theo các khóa ti b mt ni gia trc và trc mà không có phn t trung gian. Khp khóa trc Ringfeder được bo trì và chng mài mòn, lp ráp và tháo d d dàng. Tùy thuc vào yêu cu ca khách hàng, thiết b khp khóa trc được biến th đc bit tiêu chun và được thiết kế bng thép không g. Ngoài ti trng mô-men xon và un, ti trng dc trc và hướng tâm cũng có th được truyn đi.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/