ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) TRONG MÁY ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

Ngày đăng: 05/11/2022

1. Khp khóa trc Ringfeder là gì?

Khp khóa trc Ringfeder hay còn gi là khp khóa trc côn, khóa đu trc, b khóa trc côn là loi khóa ma sát, khoá cht trc và thiết b vi nhau đơn gin, mnh m và đm bo mà không lo b trượt nh lc ma sát ln. Là khp khóa thường được s dng đ kết ni các trc vi nhau, bánh xích, cu to bánh răng, ròng rc và trng belt trong nhiu ng dng.

2. Tính năng của khớp khóa trục Ringfeder:

Thiết b khp khóa trc Ringfeder có hình dng mt bích, kết ni trc vi trc có khóa ma sát và gii pháp thay thế mnh m và đáng tin cy hơn cho các kết ni co, nêm, rãnh then hoc đa giác thông thường. Ngược li vi các thiết b khóa bên trong. Ví d: các cm khóa, áp lc được áp dng t bên ngoài vào trc rng hoc trc, do đó to ra mt kết ni hoàn toàn không có phn ng d di, có ma sát gia trc và trc.
Khp khóa trc Ringfeder cũng thuyết phc thông qua vic hoàn toàn không b mài mòn và bo dưỡng, d dàng lp ráp và tháo d cũng như kh năng chng chu xon và đng tâm xen k. Tùy thuc vào yêu cu c th ca khách hàng, đĩa co ca chúng tôi có sn trong các biến th đc bit tiêu chun đã được chng minh và phát trin đc bit, trong thiết kế hai và ba phn cũng như bng thép không g. Ngoài mô-men và ti trng un, còn có th truyn ti trng hướng trc và ti trng hướng tâm.
Khp khóa trc Ringfeder cũng có kh năng chng chu cao ca chúng tôi có th được thiết kế đc bit đ ng dng trong các nhà máy và máy móc ca ngành công nghip thc phm và đ ung, mang li s liên tc và đ tin cy ti đa cho các quy trình sn xut ca bn. Cho dù chúng tôi đang đ cp đến hiu sut cao nht và kh năng chng chu cao hay các nhim v lp ráp và tháo g được đơn gin hóa chi phí và công vic bo trì và dch v tn nhiu công sc được gim thiu và do đó, ngăn chn thi gian ngng sn xut không mong mun. Ngay c khi các li vn hành có th xy ra trong quá trình v sinh, vn đm bo hot đng hoàn ho ca các sn phm ca Ringfeder.

3. ng dng khp khóa trc Ringfeder vào chui máy đóng gói thực phẩm và đ ung:

Cho dù bn đang x lý vic đóng gói, chia phn, đnh lượng hay chiết rót thc phm hoc đ ung. Các gii pháp khp khóa trc Ringfeder được thiết kế hoàn ho đ s dng trong các nhà máy và máy móc tương ng không ch đáp ng các yêu cu cao nht v đ sch và v sinh mà còn tuân th yêu cu ti đa ca khách hàng liên quan đến đ bn và do đó liên quan đến vic ngăn chn các thi gian ngng hot đng tn kém chi phí. T vic làm rõ các yêu cu ban đu cho đến quá trình vn hành tiếp theo, bao gm c thiết kế c th tùy chnh, chúng tôi cũng h tr khách hàng ca mình bng cách cung cp h tr chuyên sâu, riêng l. Bng cách này, chúng tôi đm bo rng ch các phn t đĩa Ringfeder có cht lượng hàng đu và hoàn ho mi được s dng.

4. Khp khóa trc Ringfeder có kh năng chng li cht ty ra mnh m:

Cùng cng tác cht ch vi nhà sn xut hp s hàng đu toàn cu, Ringfeder đã phát trin mt thiết b khp khóa trc Ringfeder kh năng chng li s biến dng do cht ty ra gây ra, kết ni trc rng ca hp s vi trc đu ra ca băng ti được s dng trong sn xut đ ung. Bng cách chn vt liu phù hp và s dng các vít đc bit, kết ni kp đc bit này đã được ti ưu hóa đ đáp ng các yêu cu v đ n đnh cao cũng như các yêu cu v vô trùng và v sinh c th.
Trên cùng mt không gian lp đt, đĩa co (thiết b khóa trc) gi đm bo truyn mô-men xon cao hơn liên tc so vi thiết kế tiêu chun ca thép thông thường, nhm mang li s hài lòng ti đa cho người s dng.

5. Khp khóa trc Ringfeder có thành phn công sut cao cho ngành công nghip đ ung và thc phm:

Trên toàn cu, nhiu nhà sn xut máy chế biến thc phm và đ ung hàng đu da vào cht lượng cao cp ca khp khóa trc Ringfeder, ví d: trong h thng đnh lượng cht lng và chiết rót cht lng cũng như các nhà máy chế biến tht và sa. Thông thường, loi sau yêu cu s dng các khp ni trc không g trong các chính và thiết b khóa trong các ph. Tùy thuc vào yêu cu ca khách hàng hoc ng dng c th, khp khóa trc Ringfeder cung cp mt danh mc toàn din các gii pháp tiêu chun hiu qu và đc bit cho các thành phn không g.

6. Khp khóa trc ringfeder nên mua đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

7. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia

- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/