ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7006 (LOOCKING ASSEMBLY)VÀO MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 20/09/2022

1. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7006:

Khp khoá trc Ringfeder RfN 7006 có cu to rt chi tiết giúp khp khóa trc d dàng, chc chn và an toàn mà không lo b trượt do to thành lc ma sát đ mnh. Đm bo hot đng trơn tru và tăng tui th ca các khp. H tr nhp nhàng, d dàng gia các b phn khp ni và trc.

S dch chuyn dc trc trong quá trình lp đt khp khóa b đo ngược. Đ đng tâm được đánh giá là tuyt vi vì khp khóa trc rt d đ tháo lp. Chi tiết đường kính ngoài ca mt bích ngăn chn s chuyn đng dc trc. Ringfeder RfN 7006 có tc đ quay cao khp khóa trc vn gi nguyên hình dng trong quá trình lp ráp, do đó chúng phù hp trong các ng dng có tc đ quay cao. Vi thiết kế đc bit giúp sn phm có ti trng xuyên tâm cao, đ bn vt liu ca khp khóa trc đc bit phù hp cho các ng dng có ti trng xuyên tâm cao vì cht liu và kh năng chng g sét hoàn ho.

2. ng dng khp khóa trc Ringfeder RfN 7006 vào máy móc y tế:

Sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7006 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.
- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế:
Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi Ringfeder được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các sn phm Ringfeder RfN 7006 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7006 cho đường kính trc ti thiu:
Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, Ringfeder đã thiết kế mt sn phm Ringfeder RfN 7006  nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp Ringfeder RfN 7006 có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7006 cho hiu sut cao cho công ngh y tế:
Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, Ringfeder cung cp nhiu gii pháp Ringfeder RfN 7006 phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các khp khóa trc cht lượng hàng đu như các b phn khóa và cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Đi Hng phát là nhà cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa trc chính hãng đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã đt thêm Ringfeder RfN 7006 t Đi Hng Phát đ thay thế các thiết b khác đ s dng vào máy móc y tế.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/