ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7007 (LOOCKING ASSEMBLY) TRONG BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 22/09/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7007:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 dùng đ kết ni gia trc đng cơ vi pully. Được thiết kế tương ng vi RfN 7004 mang nhiu tính năng ha ích giúp đm bo cn có cho linh kin hỗ tr trong ng dng và đm bo tc đ quay ln, chu được ti trng xuyên tâm không nh.

Ringfeder RfN 7007 cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn s un cong và nâng vòng trong quá trình lp đt và d tháo g.
V
i sc mnh vt liu cht lượng cao ca kh
p khóa trc phù hơp cho các ng dng vi ti trng xuyên tâm cao. Ngoài ra, trng tm được c đnh dc trc trong quá trình lp đt bi vòng được chèn vào và mc đ chính xác ca trc chy ra cũng đt được.
Thi
ết b có áp sut b mt thp thích hp cho các trc rng thành mng vi chiu dài phn m rng nh và được đnh v chính xác các cánh qut.

2. ng dng ca thiết b khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 dành cho bơm công nghip:

T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào thiết b khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 có hiu sut cao được thiết kế bi Ringfeder. Các yêu cu chính trong lĩnh vc ng dng này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt và loi b d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, sn phm Ringfeder RfN 7007 không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng. 
Đ
cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, Ringfeder RfN 7007 này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun Ringfeder m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các đĩa thu nh hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn ca khp khóa trc có cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đ
i vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca thiết b khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 n đnh và bn, Ringfeder  đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.  

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu Ringfeder. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa trc đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa trc Ringfeder RfN 7007 t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong lĩnh vc bơm công nghip.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/