ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7013.1 SST (STAINLESS STEEL) TRONG BƠM CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 08/10/2022

1. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST là gì?

Ringfeder RfN 7013.1 SST thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s, trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít là được, mnh m và đm bo không lo b trượt, có kh năng t đnh tâm.

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST:

- Đường kính bên trong d: 19-150 mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 47-200 mm.
- Chi
u dài tng th L: 37-77 mm.
- Mô-men xo
n T: 199-19,950 Nm.
- T
đnh tâm
- Không d
ch chuyn trc
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST t đnh tâm, đc bit cung cp đ đng tâm tt gia các b phn được kp cht. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn nga s un cong và nâng vòng trong trong quá trình lp đt, đm bo tt vic tháo d.
T
đường kính trong 150mm, c hai vòng đu hoàn toàn không có rãnh, phù hp trong các ng dng có tc đ quay cao hơn.
S
dng bng vt liu thép không g, có thiết kế và đc tính ging RfN 7013. Được s dng bt c nơi nào vic t đnh tâm và đ đng tâm tt ca các thành phn được gn kết.
V
i vt liu chc chn ca kh
p khóa trc thích hp cho các ng dng vi ti trng hướng tâm cao. Mt bích giúp ngăn cn chuyn đng dc trc ca trc rng trong quá trình lp đt và ci thin kh năng ca Ringfeder 7013.1 SST.

3. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST trong bơm công nghip:

T máy bơm nh cho các ng dng ca phòng thí nghim đến cơ s h tng có quy mô ln ca ngành công nghip hóa cht: Nếu kết ni trc gia các đĩa và đu ra hoc kết ni trc trung tâm được thiết kế trong lĩnh vc bơm công nghip, người dùng trên toàn thế gii ph thuc vào thiết b Ringfeder RfN 7013.1 SST có hiu sut cao được thiết kế bi Ringfeder. Các yêu cu chính trong lĩnh vc ng dng này là kh năng chế to đ bù cho các sai lch, cài đt và loi b d dàng mà không cn phi tháo g các thành phn đĩa lin k cũng như đc tính gim rung và đ rung khác bit. Do đó, sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST không có phn ng ngược được ưu tiên s dng, được đnh kích thước riêng cho ng dng khác nhau tùy thuc vào thiết b máy móc ca tng ng dng. 
Đ
cung cp cho vic tháo g mt cách nhanh chóng và d dàng, sn phm khp khóa trc không nhng có th t gii phóng mà còn cung cp l then tích hp. Trong trường hp c th ca mt nhà sn xut máy bơm ni tiếng, Ringfeder RfN 7013.1 SST này được thiết kế đ lp đt trong môi trường khô ráo, ngay c khi b mt côn b mài mòn, các l then tích hp cung cp cho vic tháo g nhanh chóng. Vic cung cp tương ng các thành phn đc bit này đm bo cung cp trong thi gian ngn vi các linh kin thay thế và ph tùng cn thiết cho khách hàng.
Các cánh qut bơm có kích thước và hình dng bt kỳ phi được đt thng hàng vi nhau vi đ chính xác. Vi mc đích này, phm vi tiêu chun Ringfeder m rng cung cp các gii pháp thiết b khóa hiu sut cao trong các biến th hai phn và ba phn. Hơn na, người dùng được cung cp mt s la chn ca các đĩa thu nh hoàn chnh, tách bit và mt na tùy thuc vào nhu cu. Đ s dng trong các máy bơm c nh đến trung bình, các b phn ca khp khóa trc có cht lượng cao là hoàn toàn phù hp.
Đ
i vi các ng dng quan trng hơn, ví d như trong các cơ s quy mô ln ca ngành hóa cht và công nghip du m, các biến th đc bit vi lp bo v b mt phù hp hoc vt liu đc bit được thiết kế. Được b sung bi danh mc linh hot ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST n đnh và bn, Ringfeder  đi tác h thng ni bt cho người dùng t lĩnh vc bơm.  

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu Ringfeder. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm chính hãng đến t Ringfeder. Nh đó, khách hàng đã tin tưởng và đt thêm khp khóa trc Ringfeder RfN 7013.1 SST t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong lĩnh vc bơm công nghip.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/