ỨNG DỤNG KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015.0 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 14/10/2022

1. Mt s đc đim cơ bn ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:

- T đnh tâm
- Không có d
ch chuyn trc
- Áp su
t b mt thp
- Đ
ường kính bên trong d: 100-800 mm
- Đ
ường kính ngoài D: 145-910 mm
- Chi
u dài tng th L: 75-220 mm
- Mô-men xo
n T: 6,575-903,696 Nm
- Có các kích th
ước t 100 đến 800 mm.
- Ringfeder RfN 7015.0 đ
ược thiết kế cho các ng dng ti trng un cao như puli băng ti, bng cách cung cp áp sut trc và trung tâm thp hơn.

 

2. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 được ng dng trong sn xut và chế biến g:

- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 trong sn xut và chế biến g:
Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, Ringfeder là thương hiu đến t Đc và được s dng rt ph biến. Các khp khóa trc này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
Ringfeder RfN 7015.0 vi mt bích cht lượng cao ca Ringfeder luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không phi ngng hot đng.

- H thng kháng và bo trì tt ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:
Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. Ringfeder đã trin khai gii pháp Ringfeder RfN 7015.0 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa đàn hi ca dòng Ringfeder trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
-
https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw 
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email:
info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/