ỨNG DỤNG SẢN PHẨM KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7515 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG MÁY MÓC Y TẾ

Ngày đăng: 16/10/2022

1. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7515:

- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7515 (Locking Assembly) truyn mô-men xon ln và đc bit ti ưu hóa cho vic truyn đng đi vi ti un. Ringfeder RfN 7515 có kh năng đnh tâm tuyt vi, vi mt thiết kế tiếp xúc tương đi rng.
Đc bit đi vi b truyn mô-men un được thiết kế 3 phn lp ráp khóa vi ng sut gim trong chính cm khóa. Có các kích thước t 60 đến 640 mm.

- Khp khóa có đ chính xác cao: giúp truyn các mô-men xon và lc dc trc ti đa vi các yêu cu đc bit v đ đng tâm, chu được momen un, gim áp lc b mt tiếp xúc gia trc và trục rỗng.
- Chu được ti un và ti trng xuyên tâm - ti kết hp.
- Đc bit ti ưu hóa cho vic truyn đng đi vi ti un. Khp khóa được s dng nhiu trong cu trc, bánh răng hp s, bánh đà, qut và khp ni trc.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7515 trong máy móc y tế:

Thiết b Ringfeder RfN 7515 là mt gii pháp chng xóc luôn được thiết kế và sn xut đáp ng các yêu cu tiêu chun cht lượng cao nht, và chc năng ti đa trong máy móc y tế.
- Kết ni ti ưu cho công ngh y tế
Các thiết b, dng c và nhà máy dược phm cho nghiên cu, chn đoán và điu tr liên quan, đáp ng nhu cu ti đa v đ chính xác, đ tin cy và đ sch - đc bit nh các gii pháp tiêu chun và đc bit được thiết kế bi Ringfeder được s dng cho các mc đích này. Cam kết đi vi các thiết b Ringfeder RfN 7515 ch yếu được s dng trong lĩnh vc ng dng này, phi tuân th nht quán các hướng dn vô trùng và v sinh nghiêm ngt nht.
- Thiết b khp khóa trc Ringfeder RfN 7515 cho đường kính trc ti thiu
Trong lĩnh vc công ngh y tế, thường là nhng thành phn nh nht được yêu cu. ng dng c th này đòi hi ròng rc vành đai nh bng nhôm. Phi hp cht ch vi khách hàng, Ringfeder đã thiết kế mt thiết b Ringfeder RfN 7515 nhanh cho đường kính trc ch năm milimet, tác đng áp lc cc ln lên ròng rc truyn đng. Vic lp ráp khp khóa có th được gn và tháo g d dàng thông qua mt đai c trung tâm và ngăn chn mt cách có h thng các biến dng bt li ca ròng rc vành đai.
- Khp khóa trc Ringfeder RfN 7515 hiu sut cao cho công ngh y tế
Đi vi các ng dng phc tp t lĩnh vc dng c và máy móc y tế, Ringfeder cung cp nhiu gii pháp thiết b khp khóa trc phù hp tuyt vi và lý tưởng, ngay c đi vi kích thước ti thiu và không gian lp đt. Các thiết b khp khóa trc cht lượng hàng đu như các b phn khóa và khp khóa cũng là la chn ưa thích ca nhiu khách hàng.

Liên hệ ngay vi Đi Hng Phát để được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng Hồ chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Thủ Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/