VÒNG CHẶN TRỤC RINGFEDER (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH CHẾ TẠO MÁY MÓC

Ngày đăng: 09/02/2023

1. Vòng chn trc Ringfeder là gì?

Vòng chn trc Ringfeder còn gi là khp khóa trc là thiết b trung gian kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,… nh lc ma sát ln khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít. Vi kết cu mnh m, vòng chn trc đm bo bánh răng, bánh xích,… không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

Thiết b được lp ráp và tháo g đơn gin và nhanh chóng, hoàn toàn không b mài mòn, không cn bo trì, không có phn ng git ngược. Vòng chn trc Ringfeder giúp c đnh chính xác tt c loi trc, bng cách siết cht các vít kp bên ngoài ging như thiết b bóp trc. Vic siết cht các vít kp làm cho các vòng bên trong và bên ngoài s t n vào các b mt tiếp xúc ca các b phn được kết ni, do đó to ra mt kết ni ma sát phù hp.

2. ng dng ca vòng chn trc ringfeder trong ngành chế to máy móc:

Các gii pháp vòng chn trc Ringfeder như kết ni trc và trc rng, h thng gim chn được s dng trong các lĩnh vc k thut cơ khí khác nhau. Các gii pháp này đáp ng các tiêu chí đòi hi kht khe v hiu sut và chc năng liên tc được yêu cu trong các lĩnh vc ng dng c th. Ví d, điu này áp dng cho tui th và đ bn cn thiết. Trong ng cnh ca máy đóng gói, hiu sut gim xóc cn thiết trong phân khúc máy công c hoc đ cng xon cn thiết trong ngành công nghip in n. Ringfeder cung cp các gii pháp đc bit tiêu chun và tùy chnh toàn din cho các ng dng trong lĩnh vc cơ khí.
Đ s dng trong trung tâm gia công, bao gm các yêu cu c th, vòng chn trc Ringfeder tùy chnh đã được thiết kế. Mc tiêu chính ca khách hàng là sn xut mt kết ni cc kỳ nh gn, thân thin vi vic lp đt gia truyn đng và vít bi. Vi mc đích này, mt vòng chn trc Ringfeder đã được chn vào trung tâm kp có ng lót đc bit được lp vào. Do đó cung cp khong trng cn thiết bên trong vòng chn trc đ lp đai c khóa.

3. Mua vòng chn trc Ringfeder đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm vòng chn trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua vòng chn trc Ringfeder ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua vòng chn trc Ringfeder chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v vòng ch
n trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Vòng ch
n trc Ringfeder luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca vòng ch
n trc theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/