BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ KHỚP KHOÁ TRỤC MAV 1062 (LOCKING ASSEMBLY)?

Ngày đăng: 17/09/2022

1. Khái nim v khp khóa trc MAV 1062:

Khp khóa trc MAV 1062 ( Locking Assembly) là thiết b trung gian kết ni gia motor + hp s + trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln.

2. Đc đim ca khp khóa trc MAV 1062:

- Đường kính bên trong d: 14-400 mm.
- Đ
ường kính ngoài D: 32-495 mm.
- Chi
u dài tng th L: 25,5-138 mm.
- Mô-men xo
n T: 108-503.000 Nm.

3. Chc năng và tính năng ca khp khóa trc MAV 1062:

Khp khóa trc MAV 1062 cung cp mt kết ni ma sát siết cht trc không cn rãnh then, và không có phn ng git ngược gi trc thiết b và trc rng như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto,… Phù hp đ chuyn đi mô-men xon, ti trng dc trc, mômen un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc t hp.
T
i trng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát trên các mt lp ghép ca trc rng và trc thiết b.
Trong đi
u kin nhit đ cao, MAV 1062 to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng. Thiết b d tháo và lp giúp các khe trong các vòng đu được căn chnh. Quá trình đóng khóa trc có s dch chuyn trc đi vi trc thiết b.

4. Mua thiết b khp khóa trc MAV 1062 chính hãng đâu?

Đi Hng Phát hin đang là đi lý y quyn chính hãng ca thương hiu MAV ti Vit Nam. Đây là thương hiu ni tiếng ti Ý v sn xut thiết b truyn đng cho khu vc Châu Âu và toàn thế gii. Sn phm khp khóa trc luôn sn kho đ phc v khách hàng nhanh chóng.

5. Nhng li ích khi mua khp khóa trc MAV 1062 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua MAV 1062 chính hãng 100% t hãng.
- Công ty Đ
i Hng Phát s bo v ri ro ca bn, chng li hàng gi.
- Đ
ược cung cp đy đ chng t CO/CQ các sn phm kh
p khóa trc cho quý khách.
- Kh
p khóa trc luôn có sn trong kho, giúp đm bo giao hàng nhanh chóng.
- Đ
ược cung cp bn v k thut các sn phm kh
p khóa trc cho khách hàng (khi có yêu cu).
- Luôn có đ
i ngũ chuyên viên k thut nghip v cao h tr tn tâm.
- Khách hàng luôn đ
ược công ty tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách.
- Chúng tôi s
cung cp Catalogue chính hãng cho các sn phm kh
p khóa trc.
- Khi mua thi
ết b, khách hàng được min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước theo yêu cu.
- D
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách gim thiu thi gian ngng máy.
- Ngoài ra, công ty còn có x
ưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách.

Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/