GIẢI PHÁP KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015.0 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT XI MĂNG

Ngày đăng: 12/12/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 đ truyn mô-men xon cc đi và lc dc trc vi các yêu cu đc bit v đ đng tâm ca các b phn được kp, cũng như cho các ng dng chu mô men un. Khp khóa trc này có thiết kế hình nón phng, dài nên có th truyn các lc xon và lc dc trc ti đa. Trong quá trình lp đt Ringfeder RfN 7015.0, trc và moay-ơ gi nguyên v trí vi nhau. So vi các phiên bn 3 phn, do đó mt s an toàn b sung được cung cp. Trc và trung tâm ch được ti nén.

2. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 ng dng trong lĩnh vc sn xut xi măng:

T khai thác và khai thác tài nguyên đến làm mát, nghin, trn, đng nht hóa và lưu tr sn phm cui cùng, bao gm c vic phc hi và x lý trong các đơn v nghin, máy nghin đng và máy nghin thô và lò quay. Trong lĩnh vc sn xut xi măng, các gii pháp đnh hướng ng dng được yêu cu có th đi phó vi ng sut cơ hc và nhit rt ln. Mt lĩnh vc ng dng phc tp, đy thách thc, hoàn ho cho vic s dng các h thng thiết b bóp trc Ringfeder luôn được sn xut đ đáp ng các tiêu chun cht lượng cao nht. Bi vì, nếu vic truyn đng lc chính xác và đáng tin cy là yếu t sng còn trong toàn b chui giá tr ca ngành xi măng, thì khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 là s la chn ưu tiên ca nhng người dùng hàng đu đ đm bo chc năng và hiu qu ti ưu. Dù dng công vic chính xác riêng l hay dưới dng phiên bn tiêu chun đã được chng minh, gii pháp h thng toàn din hoc gii pháp riêng l rt c th.
Đ
c bit đ s dng trong nhà máy đ sn xut xi măng, Ringfeder đã thiết kế mt gii pháp kh
p khóa trc đc bit mà nh đó mt khách hàng n Đ có th loi b bn vng thi gian ngng hot đng, vn xy ra vi tc đ thường xuyên và liên quan đến thi gian ngng hot đng và chi phí bo trì. Các phân tích nguyên nhân gc r được thc hin trước đó cùng vi người vn hành nhà máy đã chng minh rng khp khóa trc do đi th cnh tranh sn xut, trước đây được s dng đ thiết lp kết ni trc và bánh răng, cho thy sai s đng tâm lên ti 400 µm, đã b hng thành nhiu mnh và ch có th được tháo xung vi mt n lc to ln. Gii pháp t khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 đã được chng minh, nh vào vic la chn đúng vt liu và quy trình sn xut cũng như lp đt đúng cách đã gim vĩnh vin c li đng tâm và giá tr rung xung mc vô hi. Do đ tin cy vn hành được đm bo bi bin pháp này, khách hàng hin đang trin khai liên tc khp khóa trc Ringfeder ti các đa đim nhà máy khác trên khp n Đ.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/