GIẢI PHÁP KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015.0 (LOCKING ASSEMBLY) TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ

Ngày đăng: 16/12/2022

1. Cùng tìm hiu v khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 đ truyn mô-men xon cc đi và lc dc trc vi các yêu cu đc bit v đ đng tâm ca các b phn được kp, cũng như cho các ng dng chu mô men un. Khp khóa trc này có thiết kế hình nón phng, dài nên có th truyn các lc xon và lc dc trc ti đa. Trong quá trình lp đt Ringfeder RfN 7015.0, trc và moay-ơ gi nguyên v trí vi nhau. So vi các phiên bn 3 phn, do đó mt s an toàn b sung được cung cp. Trc và trung tâm trc ch được ti nén.

2. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 hot đng lĩnh vc du khí:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 được thiết kế đ lưu tr cun trên tàu lp đt đường ng, làm vic vi đ chính xác cao và không có phn ng git ngược, n đnh ti đa cho máy nén khí t nhiên mnh m. Khp khóa trc Ringfeder có thiết kế đc bit đ phù hp vi nhiu ng dng khác nhau t lĩnh vc du khí. Không ch nm vng các điu kin hot đng khc nghit trong môi trường khc nghit, mà còn tuân th các quy đnh và tiêu chun công nghip hin hành.
Kh
p khóa trc có đ n đnh lâu dài và đ chính xác trên bin c. Các con tàu làm vic được trang b rng rãi và đc bit cao đ đt các đường ng dưới đáy bin, sau này dùng đ vn chuyn du thô hoc khí đt t nhiên. Trong b ti lưu tr ca mt trong nhng lp ng ln nht trên toàn thế gii, khp khóa trc Ringfeder cht lượng hàng đu dòng RfN 7015.0 được s dng. đó, khp khóa trc thiết lp mt kết ni không phn ng git ngược gia trc truyn đng ca ti và tang ti, luôn truyn mô-men xon cn thiết cũng như ti trng hướng trc mt cách đáng tin cy. Đc bit do đc tính t đnh tâm, các khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 được chn cũng đáp ng các yêu cu phc tp v đ đng tâm ca các thành phn được s dng. Hướng quay hai mt ca trng cáp gây ra biến dng luân phiên cc đ trong thi gian dài, điu này có th được kim soát vĩnh vin bi các khp khóa trc Ringfeder mnh m.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 đâu chính hãng và giá tt?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder 7015.0 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/