HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7015.0 (LOCKING ASSEMBLY)

Ngày đăng: 21/10/2022

1. Khái nim v khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 là thiết b là thiết b trung gian kết ni gia motor + hp s + trc dn vi nhng thiết b truyn đng khác như: bánh răng, bánh xích, ròng rc, đòn by, cơ cu trượt, dây cáp, băng ti,... nh lc ma sát ln, khóa cht trc và thiết b vi nhau đơn gin ch cn vn vài c vít, vi kết cu mnh m đm bo bánh răng, bánh xích,.. không b trượt khi trc và có kh năng t đnh tâm.

2. Đc đim ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:

- Ringfeder RfN 7015.0 giúp truyn mô-men xon cc đi và lc dc trc vi các yêu cu đc bit v đ đng tâm ca các b phn ca kp, cũng như cho các ng dng chu mô-men un.
- Do thi
ết kế hình nón dài, phng nên có th truyn mô-men và lc dc ti đa vi mt kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7015.0. Trong khi lp đt khp khóa, trc và trc vn v trí vi nhau. So vi các phiên bn 3 phn, mt s an toàn b sung được cung cp. Trc và trung tâm ch được ti nén.
- Có th
truyn ti trng kết hp
- V
i thiết kế tương đi rng và, Ringfeder RfN 7015.0 có kh năng căn gia tuyt vi.

3. Cách lp đt khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0:

- Đm bo rng các vít khóa, vòng, trc và b mt tiếp xúc vi trc được sch s và được bôi du nh, và tt c các khe h ca vòng đm đu được căn chnh.
- N
i lng tt c các vít ti thiu 2 vòng và chuyn ít nht 2 vít sang ren đy phn np chp đ tháo côn đ d dàng lp kh
p khóa trc.
- Sau khi l
p đt khp khóa, di chuyn các vít khóa được s dng đ tách các vòng đm.
- Dùng tay si
ết cht các vít khóa và xác nhn rng phn np chp song song và tiếp xúc hoàn toàn vi mt ca b phn được gn vào trc.
- S
dng c lê và đt nó cao hơn khong 5% so vi mô-men xon được ch đnh (Ma). Mô-men xon vít theo hình ch thp, ch s dng 1/4 vòng trong nhiu ln cho đến khi không th đt được 1/4 vòng na.
- V
n áp dng to mô-men xon vượt mc cho 1-2 đường chuyn na. Điu này là cn thiết đ bù cho s giãn ra liên quan đến h thng ca các vít khóa vì vic siết cht mt vít nht đnh s luôn làm giãn các vít lin k. To lượng vượt mc s cn thiết đ đt được mô-men xon tht cht quy đnh.
- Đ
t li c lê mô-men xon v mô-men xon đã ch đnh (Ma) và kim tra tt c các vít khóa. Không được vn vít ti thi đim này, nếu không hãy lp li cho thêm 1 hoc 2 ln na. Không cn thiết phi kim tra li mô-men sau khi thiết b đã hot đng.

4. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 chính hãng đâu?

- Đi Hng Phát là đi din y quyn chính thc phân phi khp khóa trc Ringfeder RfN 7015.0 ti Vit nam và khu vc Đông Nam Á
- H
p tác vi Ringfeder là mt trong nhng la chn hàng đu ca Đi Hng Phát vì đây là mt trong nhng nhà sn xut thiết b truyn đng ni tiếng nht thế gii. Ringfeder là mt công ty ca Đc, được thành lp t năm 1922 bi ngài Ernst Kreissig - k sư hàng đu ca Waggonfabrik A.G., Uerdingen.
- Th
ương hiu Ringfeder phát trin mnh m và ni tiếng ti Đc v các thiết b khóa, gii pháp gim chn và h thng khp ni vượt tri cho nhng yêu cu kht khe nht trong nhiu ngành công nghip trên toàn thế gii. Gn 100 năm sn xut chuyên nghip trong ngành truyn đng và gim xóc, Ringfeder s hu kinh nghim, bí quyết và k thut vượt tri trong vic cung cp sn phm và dch v hng nht cho khách hàng.
- Giá tr
ct lõi ca Ringfeder và Đi Hng Phát là cùng hướng đến mc tiêu đem li gii pháp ti ưu cho khách hàng toàn cu  nói chung và khách hàng Vit Nam nói riêng. Điu đó đã thúc đy hai bên tiến đến tha thun hp tác công nhn Đi Hng Phát tr thành đi lý y quyn chính hãng ca Ringfeder ti Vit Nam năm 2015.

 

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.ringfeder.com/