KHỚP KHÓA TRỤC MAV 1800 (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN GỖ

Ngày đăng: 25/09/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 1800:

Khp khóa trc MAV 1800 có tính năng như MAV 4071 giúp t đnh tâm và lp ráp khóa. Công sut mô-men xon trung bình t 300 Nm đến 30200 Nm. Có kh năng c đnh trc -trc rông trong quá trình siết cht. Dung sai ln nht ca trc h8 và l trc H8.

Ti trng được truyn qua áp sut và ma sát gi các b mt lp ráp ca khp khóa, trc và trc rng. Vòng đy cũng như vòng trong được khc bng mt du tròn giúp đm bo rng tt c các du đu thng. Trong quá trình siết cht s không xy ra s dch chuyn dc trc ca trc đi vi trc.

2. ng dng ca khp khóa trc MAV 1800 trong sn xut và chế biến g:

- Khp khóa trc MAV 1800 trong sn xut và chế biến g:
Trong các nhà máy công nghip g thuc ngành lâm nghip, MAV là thương hiu đến t Ý và được s dng rt ph biến. Các khp khóa trc này mang li hiu qu và các gii pháp ti ưu. Ngoài ra chúng còn được s dng trong nhiu ng dng khác nhau.
MAV 1800 vi mt bích cht lượng cao ca MAV luôn phù hp vi các yêu cu đc bit ca ng dng trong lĩnh vc sn xut, chế biến g đ góp phn vào hot đng kinh tế, hiu qu ca nhà máy, doanh nghip mà không phi ngng hot đng.

- H thng kháng và bo trì tt ca khp khóa trc MAV 1800:
Cơ chế hot đng ca máy nghin g là tách các khúc g thành các si song song vi hướng ca si. Sau đó g có th được x lý cho các mc đích khác nhau. Phn ln nguyên liu được dùng dng g tròn và được vn chuyn trc tiếp đến b phn ti bng cn trc. T đó nó được đưa theo vòng đến khu vc gia công ca máy nghin. Đi vi ng dng này thì hot đng liên quan đến ti đng rt ln. MAV đã trin khai gii pháp MAV 1800 toàn din, cc kỳ mnh m và thân thin vi bo trì máy nghin g.
Hai đ
ng cơ mnh m kích hot cun nghin thông qua mt giai đon hp s, s dng khp khóa trc đàn hi ca dòng MAV trong thiết kế nhiu mnh đ thc hin kết ni ti ưu ca hp s đng cơ. cui đu ra, mt khp ni đàn hi ca dòng khp khóa trc MAV 1800 vi đĩa phanh tích hp cho phanh gi có liên quan đến an toàn được áp dng. Các loi khp khóa trc này được cung cp vi các đc tính cn thiết đ đp sai lch và vi các đc tính gim chn. Đi vi công vic bo trì, chúng có th thay thế các vòng đm và b đm trung gian mà không cn chuyn trc phc tp ca các phn t nhà máy được kết ni.

Đi Hng Phát chúng tôi đã là tr thành nhà cung cp các gii pháp hướng đến ng dng trong sn xut và chế biến g. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm tiêu chun, tc là sn phm khp khóa trc MAV 1800.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:

- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H
chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632

- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en