KHỚP KHÓA TRỤC MAV 5061 (LOCKING ASSEMBLY) ĐƯỢC ỨNG DỤNG TRONG MÁY NGHIỀN ĐỂ SẢN XUẤT XI MĂNG

Ngày đăng: 21/10/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 5061:

Là thiết b khóa tiêu chun có ti trung bình, khp khóa trc MAV 5061 có kh năng t đnh tâm và t khóa. Có mt v trí trung tâm trc c đnh trong quá trình siết cht, thích hp đ kết ni các hub có thành mng, dung sai t H7 đến H11 trong trc và trục rỗng.

Cung cp mt kết ni ma sát siết cht trc không cn rãnh then, và không có phn ng git ngược gia trc thiết b và trc rng như bánh răng, ròng rc, cam, đòn by, rôto và nhiu loi khác. Chúng phù hp đ chuyn đi mômen xon, ti trng dc trc, mômen un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc t hp.
Kh
p khóa trc MAV 5061 d tháo ri và lp ráp li khi các khe vòng trong và vòng ngoài được thng hàng. Thiết b được lp ráp chính xác. Trong quá trình c đnh khp khóa trc, s không xy ra s dch chuyn trc.
T
i trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát gia các mt lp ráp gia trc rng (hub) và trc thiết b. Trong điu kin nhit đ cao, b lp ráp khóa to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng (hub).

2. ng dng ca khp khóa trc MAV 5061 trong máy nghin đ sn xut xi măng như thế nào?

- Các thách thc:
Sau khi các k sư bo trì đã kim tra k lưỡng b phn nghin bi, nguyên nhân ca s c dường như là do kết ni trc-bánh răng, hay chính xác hơn là khp khóa trc MAV 5061 kết ni trc vi bánh răng. Các phép đo cho thy vic lp ráp vượt quá dung sai t 300 đến 400 µm.
Đ cho dung sai vượt quá giá tr cao bt thường này, chúng tôi đã quyết đnh tháo thiết b khp khóa MAV 5061 và lp đt, siết cht li. Tuy nhiên, vic tháo thiết b khóa trc là không th và c nhà sn xut máy nghin cũng như nhà cung cp khp khóa trc ti đa phương đu không th h tr các k sư bo trì trong công vic này.

- Vn đ chung:
Mc đích ca khp khóa trc MAV 5061 là đ khóa liên kết gia trc và bánh răng. Tuy nhiên, nếu ch s dng bt kỳ vt liu nào và tuân th bn v kích thước là chưa đ.
Vic la chn vt liu phù hp và quy trình sn xut phù hp cùng vi kiến ​​thc chuyên môn v ng dng và quy trình lp đt là nhng điu kin tiên quyết cn thiết đ cung cp mt b khp khóa trc an toàn và chc chn s mang li hiu sut mong mun trong sut vòng đi ca nó.
- Giải pháp:

Do nhà cung cp thiết b khp khóa trc MAV 5061 đã lp đt không th đưa ra gii pháp và do thi gian ngng sn xut ca nhà máy gây ra tn tht đáng k cho người vn hành nhà máy, MAV đã được liên h đ được giúp đ và h tr ca k sư ca MAV đã đến thăm nhà máy ngay lp tc đ tìm hiu lý do ca s c.
Không ch phân tích đu tiên tiết l rng khách hàng đã chi mt s tin đáng k cho các hot đng bo trì mà không liên quan đến khon tiết kim nh bng cách s dng khóa trc ca đi th cnh tranh, nó còn cho thy rng h khp khóa MAV 5061 không th m khóa.
Khi c
n thiết phi mt 5 đến 6 k sư bo trì trong c ngày đ loi b thành phn hư hng.

Sau khi trc và bánh răng đã được làm sch hoàn toàn, chúng được gn li và kết ni vi khp khóa trc MAV 5061.Các phép đo được thc hin sau khi khi đng nhà máy đt kết qu tt hơn c: ngoài vic gim mc tiêu hao xung mt giá tr nh nht là 80 µm, mc đ rung cũng đã gim đáng k.
- Khp khóa trc MAV 5061 giúp nhà máy xi măng phát triển:

Hoàn toàn hài lòng vi kết qu tuyt vi và s h tr chuyên nghip ca thương hiu MAV. Đi Hng phát đã cung cp cho khách hàng các sn phm khp khóa đến t MAV. Nh đó, khách hàng đã đt thêm khp khóa MAV 5061 t Đi Hng Phát đ thay thế các khp khóa trc trong máy nghin khác.

Liên h ngay đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/