KHỚP KHÓA TRỤC MAV 7107 (LOCKING ASSEMBLY) ỨNG DỤNG TRONG HỘP SỐ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 01/11/2022

1. Mt s đc đim ca khp khóa trc MAV 7107:

Khp khóa trc mav 7107 khp khóa kết ni không cn then cài, cht khóa gia trc dn và khi hot đng gn ngoài. Phù hp đ truyn mô-men xon, ti lc đy, mô-men un và ti trng hướng tâm, riêng bit hoc đng thi.

MAV 7107 có th tháo ri và lp ráp li giúp vòng ngoài không b đo ngược và các khe h trên các vòng đu thng hàng. Ti trng ng dng được chuyn đi thông qua áp sut và ma sát trên các mt lắp ghép ca trc và trc rng. Trong điu kin nhit đ cao thiết b s to ra áp sut hướng tâm cao lên trc và trc rng.

2. ng dng khp khóa trc MAV 7107 trong hp s công nghip:

- Các thách thc:
Khách hàng đã liên h vi MAV và yêu cu khn cp cung cp gii pháp cho hp s công nghip không ch đáp ng các yêu cu v mô-men xon cao mà còn phi được thiết kế cho trc rng có đường kính 685 mm. Đi vi đường kính trc là 685 mm, khp khóa trc MAV 7107 tương ng phi ln hơn đường kính tiêu chun được sn xut và đó là mt thách thc đi vi sn xut.
- Nguyên tc chc năng ca khp khóa trc MAV 7107:
Các vòng đy phía trước và phía sau được kéo li vi nhau qua côn ngay sau khi các vít kp được siết cht. Điu này làm cho trc rng siết li và to ra áp sut b mt lên trc. Do đó, đm bo truyn mô-men xon an toàn thông qua ma sát gia trc thiết b và trc rng (hub).
- Gii pháp và sn xut:
Liên quan đến các yêu cu đc bit được đ cp trên, các đc tính ca vt liu thô là mt trong nhng thông s quan trng nht đ đm bo hiu sut thiết b khp khóa trc MAV 7107 an toàn. Điu này thường không được khách hàng và đi th cnh tranh xem xét. Các công c gia công, được la chn chính xác da trên các yêu cu và vic la chn máy phù hp, lý tưởng cho công vic, có nh hưởng ln đến sn xut hiu qu v chi phí và còn thêm giá c cnh tranh.
Gi
i pháp tiết kim chi phí và đáng tin cy nht cho khách hàng ca chúng tôi là thiết kế đc bit ca dòng thiết b MAV 7107. Mt thách thc khác là khung thi gian sn xut vì thiết b MAV 7107 đang cn gp. Chúng tôi đã qun lý đ gim thi gian sn xut tiêu chun xung ch còn 10 tun.

Đi Hng Phát chúng tôi đã tr thành nhà cung cp ca thương hiu MAV và hướng đến các gii pháp trong các ng dng. Trong trường hp này, Đi Hng Phát đã gii quyết thành công vn đ ng dng ca khách hàng bng cách cung cp phiên bn đc bit ca sn phm khp khóa trc MAV 7107 tiêu chun, cht lượng dành cho ng dng trong hp s công nghip.
Liên h ngay vi Đi Hng Phát đ được tư vn!
Hoc xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KHP-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow

---------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng Cn Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ
- Tel HCM: +84.28.22536631 - 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đi tác: https://www.mav.it/en/