KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7004 (LOCKING ASSEMBLY) SỬ DỤNG TRONG KHAI THÁC MỎ

Ngày đăng: 06/01/2023

1. Sơ lược v khp khóa trc Ringfeder RfN 7004:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 được làm t vt liu cht lượng cao giúp gim áp lc kết ni gia trc dn trc và trc rng đt hiu qu cao, mô-men xon ln, cho phép kh năng tháo lp d dàng. Ringfeder RfN 7004 t đnh tâm cung cp đ đng trc tuyt vi. Phù hp đ kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn chn s un cong và nâng vòng trong quá trình lp đt. Nên phù hp cho các ng dng có ti trng xuyên tâm cao.

2. Khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 ng dng trong vic khai thác m:

Các ng dng trong lĩnh vc khai thác m, b mt và dưới lòng đt, đi kèm vi các điu kin cc kỳ khc nghit. Cho dù đang x lý các vt liu vn chuyn có đ cng, kích thước và trng lượng khác, nhit đ cao và lnh, đ m không khí khc nghit, hóa cht mnh hay s hình thành nhiu bi bn. Các h thng được s dng như máy xúc, máy nghin va đp và các máy đào đường hm, h thng vn chuyn vt liu cũng như các b phn ca chúng phi đáp ng các yêu cu to ln v hiu sut và đ n đnh ca chúng. Đó là lý do ti sao các nhà sn xut hàng đu trên toàn thế gii tin tưởng vào h thng khp ni mnh m, cht lượng cao, các b phn gim chn và khp khóa trc được thiết kế bi Ringfeder, đm bo hot đng đáng tin cy, an toàn và bn vng. Ringfeder RfN 7004 h tr toàn din người dùng t lĩnh vc này trong vic đt được mc tiêu hàng đu là an toàn vn hành ti đa.
Ngoài ra, Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7004 được áp dng đ kết ni trc rôto và trc nghin ca máy nghin va đp được s dng đ nghin vt liu đá nghin, ví d như chu biến dng cc đ dưới dng mô-men un và chy hướng tâm. Đ tránh nhng hu qu tiêu cc ca nhng biến dng này đi vi hiu sut hot đng và đ bn ca máy nghin va đp, Ringfeder đã phát trin mt gii pháp đc bit cho mt trong nhng nhà sn xut hàng đu thế gii. Các khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 được sn xut vi đ chính xác cao được cung cp vi cường đ năng sut cao hơn, góc côn phng hơn và vòng áp sut rng hơn đáng k. Do đó, đm bo chc năng đáng tin cy, bo trì thp hơn ca máy nghin va đp.

3. Mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 đâu chính hãng và giá tt?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành đi lý y quyn cung cp các sn phm khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc Ringfeder chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa trc do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7004 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca Ringfeder RfN 7004.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca khp khóa theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
---------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/