KHỚP KHÓA TRỤC RINGFEDER RFN 7004 (LOCKING ASSEMBLY) SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT THÉP

Ngày đăng: 23/12/2022

1. Sơ lược v khp khóa trc Ringfeder RfN 7004:

Khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 được làm t vt liu cht lượng cao giúp gim áp lc kết ni gia trc dn trc và trc rng đt hiu qu cao, mô-men xon ln, cho phép kh năng tháo lp d dàng. Ringfeder RfN 7004 t đnh tâm cung cp đ đng trc tuyt vi. Phù hp đ kết ni gia motor, hp s và trc dn vi nhng thiết b truyn đng. Mt bích được gia c ti đim gii hn giúp ngăn chn s un cong và nâng vòng trong quá trình lp đt. Nên phù hp cho các ng dng có ti trng xuyên tâm cao.

2. ng dng ca khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 trong lĩnh vc sn xut thép:

Nhit đ khc nghit, hot đng liên tc, lc hướng trc và lc hướng tâm ln, ô nhim nng, điu kin lp đt ti thiu. Trong lĩnh vc sn xut thép, ví d như các b phn truyn đng được s dng trong máy cán hoc lò nu chy phi đi mt vi các điu kin khc nghit mà chúng phi đi phó đ đm bo hot đng n đnh. Cht lượng sn xut liên tc cao và n đnh trong quy trình hot đng. Trên toàn cu, nhng người dùng hàng đu trong ngành thép đu được hưởng li t cht lượng ca các sn phm khp khóa trc Ringfeder RfN 7004  liên quan đến tính kh dng, đ va vn chính xác, chc năng, hiu qu và đ bn.

3. Nên mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 đâu chính hãng và uy tín?

Ngành công nghip ti Vit Nam đang trong đà phát trin. Vi nhu cu s dng các thiết b truyn đng cho các máy móc ngày càng cao. Do đó, Đi Hng Phát đã hp tác vi Ringfeder v ngành sn xut thiết b truyn đng và tr thành nhà phân phi cung cp các sn phm khp khóa trc chính hãng 100% cho toàn khu vc Đông Nam Á.

4. Nhng li ích khi mua khp khóa trc Ringfeder RfN 7004 ti Đi Hng Phát:

- Quý khách được mua khp khóa trc chính hãng 100% do Đi Hng Phát nhp khu trc tiếp t hãng.
- Quý khách hàng có th
an tâm vì công ty s bo v ri ro cho bn, chng li hàng gi cho quý khách hàng.
- Có đ
y đ chng t CO/CQ v kh
p khóa do công ty Đi Hng Phát cung cp.
- Kh
p khóa trc Ringfeder RfN 7004 luôn có sn trong kho ca công ty giúp giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng.
- Công ty s
cung cp cho quý khách bn v k thut sn phm (khi quý khách có yêu cu).
- Chúng tôi luôn có s
n đi ngũ chuyên viên k thut có nghip v cao.
- Công ty luôn s
n sàng tư vn min phí các gii pháp ti ưu cho nhà máy quý khách hàng.
- Công ty Đ
i Hng Phát cung cp Catalogue chính hãng ca sn phm.
- Đ
i Hng Phát min phí chuyn đi thông s k thut, kích thước ca kh
p khóa theo yêu cu ca quý khách.
- Công ty có d
ch v giao hàng toàn quc 24/7, giúp quý khách yên tâm gim thiu thi gian ngng máy khi máy móc ca quý khách đang hot đng.
- Công ty Đ
i Hng Phát luôn có xưởng gia công tinh chnh chuyên nghip theo yêu cu riêng ca quý khách hàng.

Liên h ngay đ được tư vn!
Ho
c xem thêm thông tin ti:
- https://www.khopnoitruc.com/
- https://www.daihongphat.asia/
- https://www.facebook.com/khopnoitrucdaihongphat
- https://www.facebook.com/KH
P-KHÓA-TRC-ĐI-HNG-PHÁT-104843322312675
- https://www.facebook.com/daihongphat.asia
- https://www.youtube.com/channel/UCaWH09QEtoCThHO3uzlfImg
- https://www.youtube.com/channel/UC4LmsXq3FmjtbQaa0cVrXVw
- https://www.youtube.com/channel/UCb28YSsK8Z6gGH1y5ku8bow
-------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY TNHH SX TM DV K
THUT ĐI HNG PHÁT
- Văn phòng H chí Minh: 22 Đường 11, KDC Khang Đin, Đường Dương Đình Hi, P.Phước Long B, TP.Th Đc, TP.HCM
- Văn phòng C
n Thơ: 73 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Qun Ninh Kiu, TP.Cn Thơ

- Văn phòng Hà Ni: S 14-15A, Tng 7, Tòa nhà Charmvit, s 117 Trn Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Qun Cu Giy, Hà Ni
- Tel HCM: +84.28.22536631 – 22536632 – 66818587
- Hotline: 0906.955.057 | Fax: 028.22536632
- Email: info@dhp-corp.com.vn
- Website: https://www.khopkhoatruc.com/
- Website đ
i tác: https://www.ringfeder.com/